Nyheter

Samlad information om studiemöjligheterna för personer som flytt från Ukraina

Aktuellt Ukraina
Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbplats där man samlar information om vilka möjligheter till studier och forskning som högskolorna erbjuder personer som har tvingats avbryta studier eller akademiskt arbete i Ukraina på grund av kriget. Sidan finns på adressen www.studyinfinland.fi/ukraine.
Illustrationsbild, kvinna arbetar vid dator

Sidans innehåll har utarbetats tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, högskolornas rektorsråd Unifi och Arene samt högskolorna. Målet är att personer som söker efter ersättande studie- och forskningsmöjligheter på ett enda ställe kan hitta information om vilka möjligheter de finländska högskolorna erbjuder.

Högskolorna har velat stödja studerande som lider av kriget genom att bevilja särskilda rättigheter att avlägga studier för personer som har tvingats avbryta sina examensstudier vid en ukrainsk högskola på grund av kriget. Även utbudet vid de öppna universiteten har öppnats så att personer som flytt från Ukraina avgiftsfritt kan delta i studier.

På den nya sidan finns i detta skede länkar till högskolornas särskilda studier och de öppna universitetens utbud samt till högskolornas sidor som berör Ukraina. På sidan finns också information om stödåtgärder för forskare. Sidan kompletteras i den takt det kommer information om nya möjligheter och stödåtgärder.

På sidan kommer även att finnas en helhet med vanliga frågor och svar, där man strävar efter att besvara de vanligaste frågorna som berör studier vid finländska högskolor. Ansvarshögskolorna för invandring och deras nätverk SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) deltar i utarbetandet av svaren på de vanligaste frågorna och i rådgivningen för studerande.