Uutinen

Korkeakoulutuksen Erasmus+ kumppanuushankkeille lisärahoitusta

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Opetushallitus myöntää rahoituksen kolmelle korkeakoulutuksen Erasmus+ kumppanuushankkeelle, jotka olivat kevään 2022 hakukierroksen varalistalla.

Erasmus+ kumppanuushankkeiden kevään 2022 hakukierroksella rahoitettiin viisi hanketta, ja myönnetty avustus oli yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Varalistalle sijoitettiin laadukkaita hankkeita, joille ei riittänyt rahoitusta alkuperäisestä avustussummasta. Hakukierroksen budjetin kasvaessa Opetushallitus voi nyt myöntää rahoitusta kolmelle varalistan hankkeelle.

Hakukierrokselta rahoitettavien hankkeiden määrä nousee kahdeksaan ja kokonaisbudjetti 3,2 miljoonaan euroon. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden budjetti on 400 000 euroa, ja hakukierroksen hyväksymisprosentti on lisähankkeiden myötä 62.

Monipuolista korkeakoulutuksen kehittämistä

Satakunnan ammattikorkeakoulun Experiential Learning tools to obtain SMART supply chain competences -hankkeessa digitaaliset ja innovatiiviset opetusmateriaalit sekä -työkalut toimitusketjujen hallintaan liittyen ovat keskeisessä asemassa sekä hankkeessa tehtävä yhteistyö yrityspuolen kanssa. Hankkeessa on mukana myös yliopisto Argentiinasta. Laurea-ammattikorkeakoulun Joint eStories: Journeys from Fear to Fair -hanke kehittää sosiaalista vastuullisuutta korkeakoulutuksessa, edistää ihmisoikeuksia ja antaa äänen eri asemissa oleville siirtolaisille, jotka eivät yleensä pääse esiin. LAB-ammattikorkeakoulun Introducing User-driven design and agile development skills in the case of sustainable service housing for elderly -hankkeessa on tavoitteena kehittää opiskelijoiden kykyä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyen ikääntyvän väestön asumiseen kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

Nyt hyväksytyt hankkeet alkavat joulukuussa 2022 ja niiden kesto on kolme vuotta.

Kaikki hyväksytyt kahdeksan hanketta

  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Accounting for Circular Economy and Sustainability - Innovative training solutions in higher education facilitating accounting for the circular economy, ACES
  • LAB-ammattikorkeakoulu, Introducing User-driven design and agile development skills in the case of sustainable service housing for elderly, sUser
  • Laurea-ammattikorkeakoulu, Joint eStories: Journeys from Fear to Fair, JeS
  • Oulun yliopisto, Upgrading higher education teachers’ and students’ hybrid learning competences, Hyb-IT-up
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu, Experiential Learning tools to obtain SMART supply chain competences, SMARTER
  • Turun ammattikorkeakoulu, EthCo - For better ethical safety in future health care environments, EthCO
  • Turun yliopisto, Inclusive Digital Learning, DIG-2-INC
  • Turun yliopisto, Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education, PROMISE

Seuraava hakukierros

Seuraava kumppanuushankkeiden hakukierros avautuu loppuvuodesta 2022 ja päättyy keväällä 2023. Tiedotamme hakukierroksesta sekä hakuneuvontatilaisuuksista korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden verkkosivuilla.