Nyheter

Tilläggsfinansiering för Erasmus+-samarbetspartnerskap inom högskoleutbildningen

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Utbildningsstyrelsen beviljar finansiering till tre Erasmus+-samarbetspartnerskap inom högskoleutbildningen som hamnade på reservlistan i ansökningsomgången våren 2022.

I ansökningsomgången för Erasmus+-samarbetspartnerskap våren 2022 fick fem projekt finansiering, och det beviljade bidraget var sammanlagt två miljoner euro. Högklassiga projekt som den ursprungliga bidragssumman inte räckte till för placerades på en reservlista. Då budgeten för ansökningsomgången har ökat kan Utbildningsstyrelsen nu bevilja finansiering till tre projekt på reservlistan.

Antalet projekt från ansökningsomgången som finansieras ökar till åtta och den totala budgeten till 3,2 miljoner euro. Budgeten för alla finansierade projekt är 400 000 euro, och i och med tilläggsprojekten är godkännandeprocenten i ansökningsomgången 62.

Mångsidig utveckling av högskoleutbildningen

I Satakunta yrkeshögskolas projekt Experiential Learning tools to obtain SMART supply chain competences har digitala och innovativa undervisningsmaterial och -verktyg som berör hantering av leveranskedjor en central roll, liksom även det samarbete med företagssektorn som sker inom projektet. Även ett universitet i Argentina deltar i projektet. Yrkeshögskolan Laureas Joint eStories: Projektet Journeys from Fear to Fair utvecklar det sociala ansvaret inom högskoleutbildningen, främjar mänskliga rättigheter och ger en röst till de migranter i olika situationer som inte så ofta får synlighet. I yrkeshögskolan LAB:s projekt Introducing User-driven design and agile development skills in the case of sustainable service housing for elderly är målet att utveckla de studerandes förmåga till användarorienterad planering av boende för äldre, med beaktande av målen för hållbar utveckling.

De projekt som nu godkänts börjar i december 2022 och varar i tre år.

Alla de åtta godkända projekten

  • Yrkeshögskolan Haaga-Helia, Accounting for Circular Economy and Sustainability - Innovative training solutions in higher education facilitating accounting for the circular economy, ACES
  • Yrkeshögskolan LAB, Introducing User-driven design and agile development skills in the case of sustainable service housing for elderly, sUser
  • Yrkeshögskolan Laurea, Joint eStories: Journeys from Fear to Fair, JeS
  • Uleåborgs universitet, Upgrading higher education teachers’ and students’ hybrid learning competences, Hyb-IT-up
  • Satakunta yrkeshögskola, Experiential Learning tools to obtain SMART supply chain competences, SMARTER
  • Åbo yrkeshögskola, EthCo - For better ethical safety in future health care environments, EthCO
  • Åbo universitet, Inclusive Digital Learning, DIG-2-INC
  • Åbo universitet, Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education, PROMISE

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång för samarbetspartnerskap öppnar i slutet av 2022 och avslutas våren 2023. Vi informerar om ansökningsomgången och rådgivning för sökande på webbplatsen för samarbetspartnerskap för högskoleutbildning.