Uutinen

Kouluissa halutaan innostaa entistä useampi oppilas mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin

Ajankohtaista Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Tasa-arvo ja osallisuus
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta vahvistetaan Suomen kouluissa. Opetushallituksen koordinoimaan DIOK-pilottihankkeeseen osallistuu koulutuksen järjestäjiä eri puolilla Suomea. Heidän tehtävänään on omissa hankkeissaan kehittää osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja oppilaiden kanssa lukuvuonna 2022–2023.
Opettaja ja oppilaat tutkivat karttaa.

Kouluissa oppilaskunnilla on merkittävä rooli koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistämisessä ja oppilaiden osallistamisessa. Helposti käy kuitenkin niin, että vaikuttaminen jää pienen ydinryhmän vastuulle. Siksi tarvitaan keinoja innostaa yhä useampi oppilas mukaan yhteisiin asioihin koulussa.

– Oppilaiden on tärkeää kokea, että he voivat saada aikaan muutosta ja että heidän toiminnallaan konkreettisia vaikutuksia yhteisiin asioihin. Osallistumisen on myös oltava helppoa. Hankkeiden tavoitteena on luoda malleja, joiden avulla aloitteiden tekeminen ja osallistuminen on omassa luokassa, koulussa ja lähiympäristössä mahdollisimman luontevaa ja innostavaa, erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen ja opetusneuvos Kristina Kaihari kertovat.

– Suomi on vahva demokratia, ja muuttuvassa maailmassa meidän on oltava sitä myös tulevaisuudessa. Osallisuuden vahvistamisen ja ihmisoikeuksien toteutumisen eteen on kaikkien kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten tehtävä yhdessä systemaattisesti töitä, Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä korostaa.

Hankkeissa testataan ja kehitetään oppilaiden osallistamisen tapoja

Hankkeissa voidaan kehittää hyväksi havaittujen käytänteiden lisäksi kokonaan uusia tapoja toteuttaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta oppilaiden kanssa. Kehittämisessä painottuvat yhteisöllisyys, osallisuus ja demokratiataidot sekä omaan lähiympäristöön vaikuttaminen ja ihmisoikeudet.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi kunnan koulujen tai naapurikunnan koulujen kesken sekä muiden paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa. Olennaista on, että uudet käytänteet jäävät pysyväksi osaksi koulujen toimintaa ja että ne ovat myös muiden koulujen hyödynnettävissä.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen DIOK-koulupilottihanke on osa hallituksen Demokratiaohjelma 2025:ttä. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta mukaan valituille hankkeille. Lisäksi rahoitusta on myönnetty viidelle opettajankoulutuslaitoksille pohjoismaiseen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyöhankkeeseen 2022–2023. Pilottihankkeen etenemistä voi seurata Opetushallituksen verkkosivuilla hankkeen omilla sivuilla.

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa hanketta aihetunnisteilla #DiokKoulut ja #DiokSKolor.