Nyheter

Allt fler elever i skolorna ska uppmuntras till att vara med och påverka i gemensamma frågor

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal Jämlikhet och delaktighet
Demokrati- och människorättsfostran stärks i skolorna i Finland. I DIOK-pilotprojektet som samordnas av Utbildningsstyrelsen deltar utbildningsanordnare från runt om i Finland. Deras uppgift är att inom sina egna projekt utveckla metoder för att delta och påverka tillsammans med eleverna under läsåret 2022–2023.
Läraren och eleverna studerar kartan.

I skolorna har elevkåren en betydande roll inom främjandet av skolornas demokrati- och människorättsfostran och elevernas delaktighet. Det är ändå lätt hänt att endast en liten grupp får bära ansvaret för deltagande och påverkan. Därför krävs metoder för att uppmuntra allt fler elever att delta och påverka i olika gemensamma frågor i skolan.

– Det är viktigt för eleverna att de upplever att de kan få till stånd förändring och att deras agerande har konkret påverkan på gemensamma frågor. Det ska även vara lätt att delta. Målet för projekten är att skapa modeller med hjälp av vilka det är så naturligt och motiverande som möjligt att lägga fram initiativ och delta i den egna klassen, skolan och närmiljön, säger specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen och undervisningsråd Kristina Kaihari.

– Finland är en stark demokrati: i en värld i förändring är det viktigt att vi är det även i framtiden. Alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning måste tillsammans arbeta systematiskt för att stärka delaktigheten och förverkligandet av mänskliga rättigheter, understryker Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Inom projekten testas och utvecklas metoder för att inkludera eleverna

Inom projekten kan man utöver konstaterat god praxis utveckla helt nya sätt att förverkliga demokrati- och människorättsfostran tillsammans med eleverna. I fokus för utvecklingen ligger gemenskap, delaktighet och demokratifärdigheter samt att påverka den egna närmiljön och mänskliga rättigheter.

Man samarbetar med exempelvis skolorna i den egna kommunen eller grannkommunen samt med andra lokala, regionala och nationella aktörer och universitetens lärarutbildningsinstitutioner. Det väsentliga är att de nya verksamhetsmodellerna blir en bestående del av skolornas verksamhet och även kan användas av andra skolor.

DIOK-skolpilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran är en del av regeringens Demokratiprogram 2025. Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd till de valda projekten. Utbildningsstyrelsen har även beviljat statsunderstöd till lärarutbildningsinstitutioner för ett pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022–2023. Du kan följa med hur pilotprojektet framskrider på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Följ projektet i sociala medier med hashtaggarna #DiokKoulut och #DiokSKolor.