Uutinen

Lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, vihapuheen ja väkivallan vastaisen verkkosivuston valmistelua

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallitus on tammikuussa aloittanut pienryhmähaastattelut, joissa selvitetään lasten ja nuorten ajatuksia kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä, vihapuheesta ja väkivallasta. Haastattelut toteutetaan eri puolilla Suomea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Lasten ja nuorten näkemyksiä hyödynnetään uuden sivuston ja tukimateriaalien tekemisessä.
Reppu roikkuu pulpetin tuolin selkänojasta, taustalla oppilaita.

Vuoden 2022 lopussa julkaistava verkkosivusto on tarkoitettu koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille ja nuorille. Luvassa on uusia käytännön ohjeita ja tukimateriaaleja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, vihapuheen ja väkivallan ehkäisyyn sekä puuttumiseen lapsille ja nuorille haitallisiin tilanteisiin. Sivusto on yksi kansallisen lapsistrategian toimenpidesuunnitelman toimista.

Ryhmähaastatteluihin osallistuu eri ikäisiä lapsia ja nuoria

Haastateltavat ovat vapaaehtoisia lapsia, oppilaita ja opiskelijoita. Ikähaarukka on 3–18 vuotta. Heitä haastatellaan 3–6 hengen ryhmissä. Haastattelijoina toimivat Opetushallituksen asiantuntijat sekä koulujen ja oppilaitosten kuraattorit.

Ryhmähaastatteluissa kysytään lasten ja nuorten näkemyksiä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja vihapuheen sekä väkivallan havaitsemisesta, aikuisille kertomisesta ja siitä, miten tilanteet heidän mielestään tulisi ratkaista ja päättää. Lisäksi kysytään, millaisia tietoja ja materiaaleja uudella sivustolla olisi hyvä olla ja missä muodossa, jotta ne auttaisivat näiden ilmiöiden ehkäisyssä ja niihin puuttumisessa.

Kuluvan talven ja kevään aikana haastatellaan noin sataa lasta ja nuorta ympäri maata. Ensimmäiset kuulemiset järjestettiin 14.1. etänä.

 – Ensimmäiset haastattelut onnistuivat hyvin. Lapset ja nuoret vastasivat kysymyksiin avoimesti ja kertoivat toiveistaan vaikeiden tilanteiden käsittelyssä. Lasten ja nuorten mielestä olisi tärkeää tuoda selkeästi esille, miltä toisesta tuntuu, jos hän joutuu esimerkiksi kiusatuksi, opetusneuvos Kati Taipale kertoo.

Sivusto valmistellaan laajassa yhteistyössä

Valmistelutyössä on mukana tukiryhmä, johon kuuluu kaksikymmentä asiantuntijaa eri järjestöistä ja liitoista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Opetushallituksesta.

Ennen lasten ja nuorten haastatteluja on jo kuultu koulutus- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä opiskelijoiden ja vanhempien edustajia. Sivustolla julkaistavia materiaaleja suunnitellaan yhteistyössä tutkijoiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Ohjeita ja muuta tutkimustietoon perustuvaa tietoa kootaan ensimmäistä kertaa näin kattavasti yhteen paikkaan. Tekstien ja linkkien lisäksi sivustolle tulee mm. videoita, jotka tekstitetään useammalle kielelle.

– Parhaillaan valmistellaan toimintaohjeita seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Ensimmäiset materiaalit julkistetaan Oph.fi:ssä jo keväällä 2022, erityisasiantuntija Riina Länsikallio kertoo.

Lisätietoa:

Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi