Nyheter

Att höra barn och unga är en viktig del av arbetet med nya webbsidor kring förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering, hatretorik och våld

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Utbildningsstyrelsen har i januari inlett gruppintervjuer där man utreder barns och ungas tankar om mobbning, trakasserier, diskriminering, hatretorik och våld. Intervjuerna genomförs i små grupper i daghem, skolor och läroanstalter på olika håll i Finland. Barnens och de ungas synpunkter tas i beaktande och till vara i arbetet med de nya webbsidorna och stödmaterialen.
Reppu roikkuu pulpetin tuolin selkänojasta, taustalla oppilaita.

Webbsidorna, som publiceras i slutet av år 2022, riktar sig till personalen vid skolorna och inom småbarnspedagogiken samt till vårdnadshavare, barn och unga. På sidorna publiceras nya praktiska anvisningar och stödmaterial för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering, hatretorik och våld samt för att ingripa i situationer som är skadliga för barn och unga. Webbsidorna är en av åtgärderna i planen för genomförandet av den nationella barnstrategin.

Barn och unga i olika åldrar deltar i gruppintervjuerna

Intervjuerna görs med frivilliga barn, elever och studerande mellan 3 och 18 år. Barnen och de unga intervjuas i grupper på tre till sex personer. Intervjuerna utförs av sakkunniga från Utbildningsstyrelsen och av skolornas och läroanstalternas kuratorer.

I gruppintervjuerna frågar man om barnens och de ungas syn på och upplevelser av mobbning, trakasserier, diskriminering, hatretorik och våld och om man berättar om fenomenen till de vuxna samt hur man borde lösa situationerna eller få dem att upphöra. Barnen och de unga får också berätta vilken slags information och hurdana material det vore bra att ha på de nya webbsidorna och i vilket format materialen borde vara, så att de skulle vara till nytta när det gäller att förebygga och ingripa i de olika fenomenen.

Under den pågående vintern och kommande vår intervjuas ungefär hundra barn och unga runt om i landet. De första gruppintervjuerna hölls med digitala förbindelser den 14 januari.

 – De första intervjuerna lyckades bra. Barnen och de unga svarade öppet på frågorna och berättade hur de skulle önska att man hanterade svåra situationer. Enligt barnen och de unga vore det viktigt att tydligt föra fram hur det känns för en person som till exempel blir mobbad, säger undervisningsrådet Kati Taipale.

Webbsidorna utarbetas i omfattande samarbete

I arbetet med webbsidorna medverkar en stödgrupp bestående av tjugo sakkunniga från olika organisationer och förbund samt från Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.

Före intervjuerna med barn och unga har man redan hört yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn samt företrädare för studerande och vårdnadshavare. Materialen som kommer att publiceras på sidan planeras i samarbete med forskare, myndigheter och organisationer.

Anvisningar och andra forskningsbaserade innehåll samlas för första gången i så här stor omfattning på ett ställe. På sidorna publiceras förutom texter och länkar även bland annat videor, som kommer att textas till flera språk.

– För närvarande utarbetas anvisningar för att förebygga sexuella trakasserier och våld för studerande i gymnasiet och inom yrkesutbildningen. De första materialen publiceras på oph.fi våren 2022, berättar specialsakkunniga Riina Länsikallio.

Ytterligare information:

Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi