Tiedote

Lukiokoulutukseen on myönnetty korona-avustuksia 17 miljoonaa euroa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Koronavirustilanne
Valtionavustuksella tuetaan opetusta, opiskelijoiden ohjausta sekä vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia.
Joukko yläkouluikäisiä oppilaita istumassa koulun portailla

Opetushallitus on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestäjille valtion erityisavustusta yhteensä 17 miljoonaa euroa. Avustusta haettiin muun muassa tukiopetuksen, pienryhmäopetuksen, kertauskurssien tai lisäopintojaksojen järjestämiseen. Avustusta sai 152 lukiokoulutuksen järjestäjää.

Valtionavustuksella tuetaan toimia, joilla voidaan paikata pitkittyneen koronavirustilanteen vaikutuksia lukioissa. Valtionavustusta voi käyttää esimerkiksi opetuksen ja erityisopetuksen järjestämiseen, opiskelijoiden ohjauksen vahvistamiseen, opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseen tai opiskelijoille annettavaan yhteisölliseen tai yksilölliseen hyvinvoinnin tukeen.

Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä.

Koronapandemian jättämiä jälkiä tullaan paikkaamaan yhteiskunnassa vielä pitkään. On tärkeää, että tähän kohdistetaan resursseja. Vahvistamalla oppimisen tukea ja ohjausta voimme olla varmistamassa, että meillä on mahdollisuus auttaa nuoria selviytymään näistä vaikeista ajoista eteenpäin. Jokaisella nuorella on oikeus voida hyvin, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Tuen tarpeet voivat vaihdella alueittain

Opetusta ja ohjausta on järjestetty lukioissa keväästä 2020 alkaen tarvittaessa poikkeusjärjestelyin. Opetusjärjestelyissä on voinut olla koronapandemian aikana suuria eroja alueellisesti ja lukioittain. Opettajien ja opiskelijoiden hyvä digiosaaminen, kattava laitteiden saatavuus ja digitaaliset oppimateriaalit ovat mahdollistaneet opetuksen ja ohjauksen vaihtoehtoisin tavoin pandemian aikana. Tästä huolimatta lähiopetuksen ja -ohjauksen vähentyminen on voinut aiheuttaa haasteita opiskelijoiden osaamisen tavanomaiselle kehittymiselle.

Pitkään jatkuneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat lisänneet opiskelijoiden tarvetta kerrata opintoja. Monet opiskelijat tarvitsevat myös aiempaa enemmän tukea opintojensa suunnitteluun ja ohjaukseen, kertoo lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikön päällikkö Petri Lehikoinen Opetushallituksesta.

Lukiokoulutukseen on jaettu korona-avustuksia myös aiempina vuosina. Vuonna 2020 avustuksia myönnettiin yhteensä 17 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Tämänkertainen avustus tarkoittaa keskimäärin noin 190 euron lisärahoitusta opiskelijaa kohden. Avustus myönnettiin valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon sisältyvästä lisämäärärahasta.

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Teijo Koljonen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, +358 29 533 1524
  • Ruotsinkieliset tiedustelut: Opetusneuvos Pamela Granskog, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, +358 29 533 1688