Tiedote

Lukiokoulutuksen laatutyöhön on myönnetty avustuksia lähes 8,4 miljoonaa euroa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Laatu ja kehittäminen Rahoitus
Opetushallitus on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestäjille valtion erityisavustusta yhteensä 8 386 000 euroa.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Avustukset liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanoon. Osana ohjelmaa on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä lukiokoulutuksen laatustrategia, joka on tarkoitettu pitkäjänteisen laadun kehittämisen työvälineeksi koulutuksen järjestäjille ja niiden henkilöstölle sekä lukiokoulutuksen sidosryhmäyhteistyölle.

– Jokaisella lukiolaisella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Sen takaamiseksi meidän tulee jatkuvasti kehittää laatutyötämme. On tärkeää, että tähän osallistetaan koko lukioyhteisö ja lisäksi myös sidosryhmät, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Nyt myönnetyillä avustuksilla vahvistetaan laatustrategian keskiössä olevien laatutekijöiden huomioimista lukiokoulutuksen arjessa. Näitä laatutekijöitä ovat laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri sekä lukiokoulutuksen saavutettavuus.

– Lukiokoulutuksen laatutyössä on otettu merkittäviä askelia viime vuosina ja tätä työtä voidaan nyt myönnetyillä avustuksilla viedä menestyksekkäästi eteenpäin. Erityisesti verkostomaisilla hankkeilla on hyviä mahdollisuuksia saada laadunhallinnan menetelmät vakiinnutettua osaksi lukioiden arkea, toteaa lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikön päällikkö Petri Lehikoinen Opetushallituksesta.

Avustusta haettiin muun muassa paikallisten tai seudullisten laatukäsikirjojen ja laadunhallinnan prosessikuvausten laadintaan, laaja-alaista osaamista edistävän toimintakulttuurin vahvistamiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavien laatutekijöiden vahvistamiseen.

Avustusta sai 58 lukiokoulutuksen järjestäjää.

Lisätietoja

  • opetusneuvos Teijo Koljonen, teijo.koljonen [at] oph.fi, 029 533 1524
  • ruotsinkieliset tiedustelut: opetusneuvos Pamela Granskog, pamela.granskog [at] oph.fi, 029 533 1688