Meddelanden

Nästan 8,4 miljoner euro har beviljats i understöd för gymnasiernas kvalitetsfrämjande arbete

Aktuellt Gymnasieutbildning Kvalitet och utveckling Finansiering
Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 8 386 000 miljoner euro i statligt specialunderstöd till anordnare av gymnasieutbildning.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Understöden har anknytning till implementering av programmet för att främja kvaliteten på och tillgängligheten till gymnasieutbildning som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. En del av programmet är en kvalitetsstrategi för gymnasieutbildningen som beretts inom ett brett samarbete med intressegrupper och är avsett att vara ett verktyg för utvecklingen av kvaliteten hos utbildningen på lång sikt för utbildningsanordnarna och deras personal samt inom samarbetet med intressegrupper för gymnasieutbildningen.

– Varje studerande i gymnasiet har rätt till utbildning av hög kvalitet. För att garantera detta måste vi ständigt utveckla vårt kvalitetsfrämjande arbete. Det är viktigt att hela gymnasiegemenskapen och även intressegrupperna inkluderas i detta arbete, säger undervisningsminister Li Andersson.

Med de understöd som nu beviljats stärks beaktandet av de centrala kvalitetsfaktorerna i kvalitetsstrategin i vardagen inom gymnasieutbildningen. Dessa kvalitetsfaktorer är lärande av hög kvalitet, välbefinnande och delaktighet, utveckling av verksamhetskulturen och tillgänglighet till gymnasieutbildningen.

– Inom det kvalitetsfrämjande arbetet för gymnasieutbildning har man gjort betydliga framsteg under de senaste åren och med de understöd som nu beviljats kan man fortsätta detta framgångsrika arbete. I synnerhet projekt som utnyttjar nätverkssamarbete har goda möjligheter att etablera metoder för kvalitetssäkring som en del av vardagen i gymnasierna, konstaterar Petri Lehikoinen, chef för enheten Gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete vid Utbildningsstyrelsen.

Understöd söktes bland annat för utarbetandet av lokala och regionala kvalitetshandböcker och processbeskrivningar för kvalitetssäkring, stärkande av en verksamhetskultur som främjar mångsidig kompetens samt kvalitetsfaktorer som påverkar de studerandes välbefinnande.

Understöd beviljades 58 anordnare av gymnasieutbildning.

Mer information

  • frågor på svenska: undervisningsrådet Pamela Granskog, pamela.granskog@)oph.fi, tfn 029 533 1688
  • undervisningsrådet Teijo Koljonen, teijo.koljonen [at] oph.fi, tfn 029 533 1524