Uutinen

Maailmasta parempi paikka kaikille! – Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto 2022 myönnettiin vantaalaiselle Ruusuvuoren koululle

Ajankohtaista
Vuoden 2022 Cygnaeus-palkinto on myönnetty Ruusuvuoren koulun Korso valittaa -toiminnalle. Tänä vuonna palkinnolla haluttiin nostaa esiin toimintaa, joka on edistänyt yhteisöllisiä kohtaamisia ja yksinäisyyden lievittämistä.
Korso valittaa

Ruusuvuoren koulun Korso valittaa -toiminnan siemen kylvettiin jo vuonna 2019, kun koulun ympäristöryhmästä lähti liikkeelle nuorten halu vaikuttaa asioihin laajemminkin. Koulussa alettiin miettiä toiminnalle uutta nimeä, ja lopulta ehdotuksista valikoitui monimerkityksinen Korso valittaa – siis ääkkösten kera ”Korso välittää”. 

Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta lähti käyntiin muutaman oppilaan ja opettajan aloitteesta. Vähitellen yhteistyökumppaneita saatiin lisää; nykyisin mukana on muun muassa Suomen Punainen Risti. 

-    Maailma on muutoksessa, jonka suuntaa emme tiedä ennalta. On tärkeää, että jo koulussa vahvistetaan nuorten kykyä toimia, vaikuttaa asioihin ja saada kokemus lähiyhteisöön kuulumisesta. Peruskoulu kohtaa kaikki Suomessa asuvat lapset ja nuoret, meidän tulee vahvistaa kestävää tulevaisuutta, jonka itsekin haluaisimme nähdä, rehtori Salla Kilpinen Ruusuvuoren koulusta sanoo. 

Cygnaeus-palkintolautakunnan perusteluissa todetaan, että Korso valittaa -toiminnassa on huomioitu hienolla tavalla sekä ilmastokysymykset että koulun oppilaiden oma lähipiiri. Arjen ongelmia ratkaistaan konkreettisilla pienillä teoilla. Keskeisiä toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus ja tulevaisuususko.

Korso valittaa pyrkii vahvistamaan nuorten perusturvallisuutta ja ehkäisemään yksinäisyyttä. Nuorten oma ääni ja panos on huomioitu toiminnassa hienosti, ja tekeminen on kestävän kehityksen arvojen mukaista. 

Gradiassa vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä

Kunniamaininnan sai tänä vuonna Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hanke, jossa on järjestelmällisesti vahvistettu opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta ja puututtu kiusaamiseen. Tärkeässä roolissa ovat olleet nuoriso-ohjaajat, yhteisöpedagogit ja kampusvalmentajat, jotka tarjoavat nuorille matalan kynnyksen kohtaamisia ja ovat heidän mukanaan koulupäivien tauoilla ja tapahtumajärjestelyissä. Yhteisöllisyyttä on tuettu muun muassa lisäämällä opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä rakentamalla kampuksille erilaisia kaluste- ja tilaratkaisuja. 

Opetushallitusta edeltäneen Kouluhallituksen aikoinaan perustamaa Cygnaeus-palkintoa myönnettiin alun perin elämäntyöpalkintona. Vuonna 2019 palkintoa alettiin jakaa uudistuneena, ja tänä vuonna sillä haluttiin nostaa esiin toimintaa, joka on edistänyt yhteisöllisiä oppimis- ja harrastusympäristöjä ja pyrkinyt vähentämään yksinäisyyttä.