Tiedote

Noin 57 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Opiskelijavalinnat
Opetushallituksen arvion mukaan elokuussa peruskoulun aloittaa noin 57 000 ekaluokkalaista. Lukioissa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 71 000 uutta opiskelijaa.
Lapsia kulkee eteenpäin reput selässä

Tänä syksynä koulutielle käy ensimmäistä kertaa arviolta noin 57 000 ekaluokkalaista. Tämä on hieman vähemmän kuin viime syksynä, sillä ikäluokan koko on ollut pienenemään päin jo useamman vuoden ajan. Kun viime vuonna ekaluokkalaisia oli yli 58 000, oli heitä yli 60 000 vielä vuonna 2020.

Sen sijaan yläkouluun siirtyvien määrä on kasvanut. Elokuussa perusopetuksen seitsemännen vuosiluokan aloittaa runsaat 62 000 oppilasta. Kaikkiaan Suomen peruskouluissa opiskelee yli 562 000 oppilasta. Heidän kokonaismääränsä on viime aikoina noussut viime vuotta lukuun ottamatta, jolloin määrä jälleen hieman laski. Vuonna 2020 oppilaita oli yli 567 000.

Lukion aloittavien määrä on pysynyt samana, myös ammatillisessa koulutuksessa aloittavien määrä pysynyt tasaisena

Opetushallituksen arvion mukaan lukio-opintonsa aloittaa tänä syksynä 32 000 opiskelijaa. Tämä nuorten oppimäärän mukaisesti opiskelevien määrä ei ole juuri muuttunut edellisvuodesta. Kaikkiaan lukiokoulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 107 000 opiskelijaa, joista nuorten osuus oli 89 prosenttia.

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa aloittavien määrä näyttää sen sijaan pysyvän viime vuoden tasolla: opintonsa aloittaa elokuussa arviolta noin 39 000 opiskelijaa.

Elokuussa aloittavien osuus on yleensä ollut noin kaksi kolmasosaa koko vuoden aikana aloittaneiden määrästä. Koko viime vuoden aikana ammatillisen perustutkinnon opiskelun aloitti noin 68 000. 

Arviot aloittavien määrästä perustuvat yhteishaun hakijatilastoihin sekä KOSKI-tietovarannon tietoihin. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa aloittavien määrän arviointi on haastavaa.

Ilman opiskelupaikkaa jäänyt hakija voi tulla valituksi vielä kesän aikana lukioon tai ammatilliseen koulutukseen varasijalta. Opiskelijoita valitaan valtakunnallisen yhteishaun lisäksi vuoden mittaan myös oppilaitosten omilla jatkuvilla hauilla, eikä jatkuvilla hauilla valituista ole saatavilla valtakunnallisia tilastoja.

Keväällä perusopetuksen päättäneistä oppivelvollisista 95 % on tähän mennessä saanut opiskelupaikan yhteishaun kautta

Keväällä 2021 alle 18-vuotiailla perusopetuksesta valmistuvilla oli ensimmäistä kertaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä velvollisuus hakea jatkokoulutuspaikkaa. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen yhteishaussa tai jatkuvien hakujen kautta.

Toisen asteen yhteishakua puolestaan uudistettiin keväällä 2022. Jatkossa lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan samassa yhteishaussa, joka on suunnattu oppivelvollisille sekä muille ilman tutkintoa oleville hakijoille. Yhteishaussa voi hakea samalla lomakkeella ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen ja kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitettuihin vapaan sivistystyön linjoille (opistovuosi oppivelvollisille).

Perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia oli tänä keväänä noin 59 900, joista noin 59 700 haki yhteishaussa jatkokoulutuspaikkaa. Heistä noin 2 700 (5 %) oli elokuun alussa ilman jatkokoulutuspaikkaa. Koska jatkuvien hakujen kautta koulutuspaikan vastaanottaneista ei ole saatavilla valtakunnallisia tilastoja, on ilman paikkaa olevien määrä todellisuudessa hieman tätä pienempi.

Kaikille ilman paikkaa jääneille oppivelvollisille pitää löytyä opiskelupaikka kesän ja syksyn aikana. Koulutukseen voi päästä varasijalta kesän aikana tai oppilaitosten omien jatkuvien hakujen kautta.

Lopulliset tiedot perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sijoittumisesta selviävät elokuun jälkeen, kun perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja valvontavastuu keväällä valmistuneista oppilaista on päättynyt. Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjät ilmoittavat 26.8. asuinkunnille ne oppivelvolliset, jotka eivät ole aloittaneet oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavassa koulutuksessa.

Viime kädessä asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan uudessa tutkintokoulutukseen valmistavassa TUVA-koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. TUVA-koulutusta on järjestetty Suomessa 1.8.2022 alkaen ja se korvaa aiemmat valmistavat koulutukset: perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen sekä lukioon valmistavan LUVA-koulutuksen.

Lisätiedot

Tilastot:

  • Perusopetus: Erityisasiantuntija Irma Garam, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 8549
  • Lukiokoulutus: Erityisasiantuntija Tiina Komppa, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 1429 (lomalla 12.8. asti)
  • Ammatillinen koulutus: Erityisasiantuntija Siru Korkala, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 8610
  • Oppivelvollisuuden laajentaminen: Erityisasiantuntija Pirjo Karhu, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 1317

Oppivelvollisuuden laajentaminen:

  • Johtaja Kurt Torsell, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 1887