Uutinen

Opetushallitus päivitti määräystään: hakijalle useampia tapoja osoittaa riittävä kielen hallinta kaksikielisessä opetuksessa

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lainsäädäntö Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma
Opetushallitus on päivittänyt määräystään kaksikielisessä opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittamisesta. Uudistettu määräys antaa hakijalle useampia vaihtoehtoja osoittaa riittävä kielitaidon hallinta rekrytointivaiheessa. Määräys astuu voimaan vuoden 2023 alusta.
Nuori opettaja oppitunnilla tussitaulun edessä

Opetushallitus on päivittänyt vuonna 2005 antamaansa määräystä kaksikielisessä opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittamisesta. Määräyksessä kerrotaan, millä tavoin opettajan työtä kaksikielistä esi- tai perusopetusta järjestävästä päiväkodista tai koulusta hakeva voi rekrytointivaiheessa osoittaa  opetuskielen riittävän hallinnan. Päivitetty määräys astuu voimaan 1.1.2023.

Kaksikielisen opetuksen opetuskielellä tarkoitetaan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan kielikylpykieltä tai muuta kieltä kuin opetuskieltä, eli kohdekieltä. Kielikylpykieli voi olla suomi, ruotsi tai saame, ja kohdekieli esimerkiksi englanti, espanja, viro, tai muu vieras kieli.

Päivitettyyn määräykseen on otettu mukaan mahdollisuus osoittaa kaksikielisessä opetuksessa vaadittava riittävä kielen hallinta myös kyseisellä kielellä suoritetuilla korkeakouluopinnoilla. Määräyksessä on lisäksi huomioitu nykyisten kandidaatin ja maisterin tutkintojen rakenne sekä eri yliopistojen järjestämät kaksikielisen opetuksen pedagogiikan koulutusohjelmat. Päivitettyyn määräykseen on myös lisätty edellytys opetuskielen hallinnan osoittamisesta saamen kielellä, jonka myötä määräys on käännetty ensimmäistä kertaa inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi.

Päivitetty määräys vastaa paremmin voimassa olevia opetussuunnitelman perusteita ja lainsäädäntöä. Uudistuksen myötä hakijalla on käytettävissään entistä monipuolisempia tapoja osoittaa opetuskielen hallinta valtakunnallisesti yhtenevin perustein.

– Opettajan riittävä kielen hallinta on lähtökohtana sille, että oppilaat saavuttavat hyvän ja monipuolisen kielitaidon kaksikielisessä opetuksessa, opetusneuvos Annamari Kajasto toteaa.

Uudistuksen ytimessä tarve mahdollistaa yhdenvertaisemmat tavat kielen hallinnan osoittamiselle

Toive määräyksen uudistamiselle on tullut sekä opetuksen järjestäjiltä että opettajan työtä kaksikielisestä opetuksesta hakeneilta. Osana määräyksen uudistamista järjestettiin kaksi kattavaa kuulemista, joissa olivat mukana kaksikielistä opetusta järjestävien tahojen opettajia ja rehtoreita sekä suunnittelijoita kunnista. Lisäksi kuulemisissa oli mukana opettajankouluttajia niistä yliopistoista, joissa voi opiskella kaksikielisen opetuksen pedagogiikkaa.

– Saamamme palaute oli tärkeää määräyksen muutosten suunnittelussa. Opetushallituksen järjestämissä kuulemisissa ja Lausuntopalvelu.fi:stä saamistamme lausunnoista saimme hyvät eväät päivittää määräys tähän päivään, Annamari Kajasto kertoo.

Määräyksen päivittämisellä on haluttu varmistaa, että kaksikielisen opetuksen taso pysyy Suomessa jatkossakin laadukkaana. Muutos tulee helpottamaan työnhakuprosessia ja sen voidaan odottaa myös vahvistavan työpaikkojen vetovoimaa kaksikielistä opetusta järjestävissä kouluissa. Päivitetty määräys on saatavilla Opetushallituksen sivuilla sekä ePerusteissa.

Lisätietoja

Opetusneuvos Annamari Kajasto (suomenkieliset kysymykset), annamari.kajasto [at] oph.fi

Opetusneuvos Yvonne Nummela (ruotsinkieliset kysymykset), yvonne.nummela [at] oph.fi