Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan eri oppiaineiden sisältöjä jollain muulla kielellä kuin koulun opetuskielellä.
Kuvituskuva: Alakoulun oppilaita välitunnilla

Kaksikielisessä opetuksessa osa opetuksesta annetaan joko osin tai kokonaan jollain muulla kielellä kuin koulun opetuskielellä. Tätä kieltä kutsutaan kohde- tai kielikylpykieleksi ja se voi olla esimerkiksi englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä tai viro.

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun
opetuskielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. 

Kaksikielisessä opetuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin.

Kaksikielinen opetus voidaan jakaa kotimaisten kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Kaksikielistä opetusta voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään
nimitystä kielirikasteinen opetus. Kaksikielistä opetusta voidaan toteuttaa myös muilla kuin kotimaisilla
kielillä kielikylvyn tapaan. Mahdolliset kestoltaan lyhyemmät kielikylpyohjelmat ovat nekin kaksikielistä opetusta.