Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin föreskrift: fler sätt för sökande att påvisa språkkunskaper vid undervisning på två språk

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Lagstiftning Lärare och pedagogisk personal Läroplan
Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om påvisande av behärskandet av undervisningsspråket vid undervisning på två språk. I och med den förnyade föreskriften har sökande flera alternativ för att påvisa tillräckliga språkkunskaper i rekryteringsskedet. Föreskriften träder i kraft i början av 2023.
Nuori opettaja oppitunnilla tussitaulun edessä

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om påvisande av behärskandet av undervisningsspråket inom undervisning på två språk, som utfärdades 2005. I föreskriften fastställs hur en sökande till en tjänst som lärare vid ett daghem eller en skola som ordnar förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk kan påvisa behärskandet av undervisningsspråket i rekryteringsskedet. Den uppdaterade föreskriften träder i kraft 1.1.2023.

Med undervisningsspråket inom undervisning på två språk avses i enlighet med Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) språkbadsspråket eller ett annat språk än undervisningsspråket, det vill säga målspråket. Språkbadsspråket kan vara finska, svenska eller samiska och målspråket kan vara till exempel engelska, spanska, estniska eller något annat främmande språk.

I den uppdaterade föreskriften ingår möjligheten att påvisa språkkunskaper för undervisning på två språk även med högskolestudier som genomförts på språket i fråga. I föreskriften beaktas även strukturen hos dagens kandidat- och magisterexamina samt utbildningsprogram i pedagogik för undervisning på två språk som erbjuds av universiteten. I den uppdaterade föreskriften har även ett krav för påvisande av behärskandet av undervisningsspråket lagts till för samiska, vilket innebär att föreskriften för första gången har översatts till enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

Den uppdaterade föreskriften motsvarar bättre de gällande läroplansgrunderna och lagstiftningen. I och med förnyelsen erbjuds sökande allt flera olika sätt att påvisa sina kunskaper i undervisningsspråket utgående från enhetliga nationella grunder.

– Lärarens språkkunskaper ligger till grund för att eleverna tillägnar sig goda och mångsidiga språkkunskaper vid undervisning på två språk, konstaterar undervisningsrådet Annamari Kajasto.

Behov av att möjliggöra större likvärdighet i sätten att påvisa språkkunskaper i centrum för förnyelsen

Önskemålet om att förnya föreskriften har kommit från såväl utbildningsanordnarna som sökande till lärartjänster inom undervisning på två språk. Som en del av arbetet med att förnya föreskriften ordnades två omfattande höranden. I hörandena deltog lärare och rektorer från anordnare av undervisning på två språk samt planerare från kommunerna. I hörandena deltog dessutom lärarutbildare från de universitet som erbjuder utbildning i pedagogik för undervisning på två språk.

– Den respons som vi mottog var viktig vid uppdateringen av föreskriften. Vid Utbildningsstyrelsens höranden och i tjänsten utlåtande.fi tog vi emot respons som hjälpte oss uppdatera föreskriften, säger Annamari Kajasto.

Bakom uppdateringen av föreskriften finns ett önskemål om att säkerställa en hög nivå hos undervisningen på två språk i Finland även i fortsättningen. Den förnyade föreskriften kommer även att göra det lättare att söka arbete och väntas även göra tjänster vid skolor som ordnar undervisning på två språk mer attraktiva. Föreskriften finns på Utbildningsstyrelsens webbplats och i eGrunder.

Mer information:

Undervisningsrådet Annamari Kajasto (frågor på finska), annamari.kajasto [at] oph.fi

Undervisningsrådet Yvonne Nummela (frågor på svenska), yvonne.nummela [at] oph.fi