Uutinen

Tiedonkeruut.fi julkaistaan nyt myös ruotsiksi

Ajankohtaista Tilastot
Tiedonkeruut.fi/ Datainsamlingar.fi -palvelusta löytyvät opetusalaa koskevat kyselyt on nyt pääasiassa kuvattu myös ruotsiksi. Palvelusta löytyy myös linkkejä kyselyistä syntyneisiin aineistoihin.
Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneella

Palvelun tarkoituksena on keventää kouluille ja oppilaitoksille tiedonkeruista aiheutuvaa työmäärää. Samalla tutkijoiden ja viranomaisten on mahdollista hyödyntää toistensa tiedonkeruita ja näistä syntyneitä aineistoja entistä tehokkaammin. Tavoitteena on parantaa vastausten laatua ja luotettavuutta ja saada kerätty tieto yhteiseen käyttöön. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että samaa tietoa kerättäisiin vain kerran.

Tiedonkeruut.fi/ Datainsamlingar.fi -palvelusta oppilaitokset saavat kootusti tietoa tulevista tiedonkeruista, niiden sisällöstä ja aikatauluista. Tämä auttaa kouluja ja oppilaitoksia ennakoimaan ja organisoimaan kyselyihin vastaamista. Palvelu sisältää tietoa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen tiedonkeruista.

Kahdentoista organisaation yhteistyö

Opetushallitus on yksi kahdestatoista Tiedonkeruut.fi/ Datainsamlingar.fi -palvelua ylläpitävästä organisaatiosta. Opetushallitus, kuten muut palvelua ylläpitävät organisaatiot, on sitoutunut julkaisemaan tiedonkeruidensa kuvaukset jo niiden suunnitteluvaiheessa sekä päivittämään kuvausten tietoja ajan tasaisesti tiedonkeruun edistyessä.

Sivulla esitellään tiedonkeruista ja aineistoista muun muassa tiedonkeruun tai aineiston nimi, linkki sivulle, jolta tiedot löytyvät, tiedot keränneen ja julkaisseen organisaation nimi, lyhyt kuvaus sisällöstä sekä ajankohta, jolloin tietoja kerätään ja aikaväli, jolta tietoja kysytään.  Tietoa voi hakea hakusanan, organisaation tai aikavälin mukaan. Palvelua kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.

Tiedonkeruut.fi/ Datainsamlingar.fi -palvelua ylläpitää Tiedon hyödyntäminen -verkosto, johon kuuluu Opetushallitus (OPH), Helsingin yliopisto Koulutuksen arviointikeskus (HEA), Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL), Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), Kuntaliitto, Opetusalan ammattiliitto (OAJ), Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (OTUS), Suomen Akatemia, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Tilastokeskus, ja Turun yliopisto.

Lisätietoa Tiedonkeruut.fi-palvelusta ja Tiedon hyödyntäminen -verkostosta

Tiina Komppa, tiina.komppa [at] oph.fi, p. 029 5331 429