Nyheter

Tjänsten Datainsamlingar.fi öppnas nu också på svenska

Aktuellt Statistik
En stor del av de enkäter som har genomförts och som planeras för undervisningsväsendet finns nu samlade och presenterade i tjänsten Datainsamlingar.fi också på svenska. I tjänsten finns också länkar till material som har tagits fram utifrån enkäterna.
Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneella

Syftet med tjänsten är att lätta på den arbetsbörda som olika datainsamlingar medför för skolorna och läroanstalterna. Samtidigt vill man också göra det lättare för forskare och myndigheter att effektivare utnyttja varandras datainsamlingar och de material som har sammanställs utifrån dem. Målet är att förbättra informationens kvalitet och tillförlitlighet och att få den insamlade informationen i gemensam användning. På lång sikt är målsättningen att samma uppgifter ska samlas in endast en gång.

I tjänsten Datainsamlingar.fi hittar läroanstalterna information om kommande datainsamlingar, deras innehåll och tidtabell. Det här hjälper läroanstalterna både att organisera sin verksamhet och att vara förutseende när det gäller att svara på enkäterna. Tjänsten innehåller information om insamlingar som berör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Ett samarbete mellan tolv organisationer

Utbildningsstyrelsen är en av sammanlagt tolv organisationer som upprätthåller tjänsten Datainsamlingar.fi. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med de övriga organisationerna förbundit sig till att publicera och uppdatera information om sina datainsamlingar i tjänsten redan i det skedet när en datainsamling planeras, och att uppdatera beskrivningarna när datainsamlingen framskrider.

På sidan presenteras datainsamlingarna och materialet med till exempel följande information: datainsamlingens eller materialets namn, en länk till sidan där uppgifterna finns, namn på organisationen som har samlat in och publicerat uppgifterna, en kort beskrivning av innehållet samt tidpunkten för insamlingen eller när man har bett om uppgifterna. Du kan söka information med sökord, enligt organisation eller för en viss tidsperiod. Webbtjänsten utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

Tjänsten Datainsamlingar.fi. upprätthålls av ett nätverk som koordinerar enkätinsamlingarna (Tiedon hyödyntäminen -verkosto). Till nätverket hör Utbildningsstyrelsen (UBS), Finlands Akademi, Helsingfors universitet Centret för utbildningsevaluering, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Jyväskylä universitet Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL), Kommunförbundet, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (OTUS), Statistikcentralen, Undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) och Åbo universitet.

Mera information om tjänsten Datainsamlingar.fi

Annika Westerholm, annika.westerholm [at] oph.fi, tfn 029 5331 221

Tiina Komppa, tiina.komppa [at] oph.fi, tfn 029 5331 429