Uutinen

Uudet kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat osallisuutta ja ohjausta

Ajankohtaista Perusopetus Kotoutuminen Maahanmuuttajakoulutus Opetussuunnitelma
Opetushallitus on julkaissut uudet kotoutumiskoulutuksen perusteet. Perusteet tulevat voimaan 1.8.2022 jälkeen alkavassa koulutuksessa.
Aikuiset perusopetuksessa.

Perusteissa painottuvat aikaisempaa vahvemmin kielitietoinen opetus ja opiskelijoiden kielivarannon hyödyntäminen. Keskeisiä uudistuksia ovat myös ohjauksen, mukaan lukien yksilöllisen uraohjauksen painoarvon lisääminen sekä laaja-alainen osaaminen osana koulutuksen sisältöjä.

Aikuisille maahanmuuttajille suunnatun kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan suomen tai ruotsin kielen taidon ja muiden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittymistä. Tavoitteena on tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen.

Koulutuksella luodaan myös laajemmin edellytyksiä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja yhdenvertaiselle asemalle yhteiskunnassa sekä lisätään heidän osallisuuttaan, kertoo opetusneuvos Katri Kuukka.

Koulutuksen osa-alueita ovat kieli- ja viestintäosaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, opiskelijaa tukeva ohjaus sekä opiskelun ja oppimisen tuki. Kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueiden sisällöt nivoutuvat toisiinsa.

 Tarkoituksena on, että opiskelija saa tarvitsemiaan kielellisiä valmiuksia opiskelua ja työelämää varten Kuukka perustelee.

Opetushallitus tarjoaa tukea toimeenpanoon

Koulutuksen järjestäjät laativat oman opetussuunnitelmansa uusien perusteiden pohjalta. Opetushallitus tukee opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa informaatio-ohjauksen, suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten ja verkostoyhteistyön kautta. Osana toimeenpanon tukea Opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusteista tiivistelmän erikielisine käännöksineen. Perusteiden toimeenpanon tueksi järjestetään webinaareja maalis-huhtikuussa. Katso näiden lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet sivun linkeistä.

Kotoutumiskoulutuksen perusteet julkaistaan myös ePerusteet-palvelussa, jonka hyödyntäminen tukee koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien laadintaa. Opetushallitus järjestää laadintatyökalun käyttöön verkkokoulutuksia. Koulutusten tarkemmat ajankohdat julkaistaan ePerusteissa kevään aikana.

Lisätietoja

  • opetusneuvos Katri Kuukka, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
  • specialsakkunnig Sonja Hyvönen, etunimi-sukunimi [at] oph.fi