Uutinen

Uusi tukimateriaali varautumisesta sähkökatkoihin

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Ukraina
Opetushallitus on julkaissut tukimateriaalin siitä, miten mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin voi varautua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Varautuminen on osa normaalitoimintaa ja työtä sen eteen on monin paikoin jo tehty. Keskeistä poikkeukselliseen tilanteeseen valmistautumisessa on mahdollisimman tavallisen ja turvallisen arjen turvaaminen lapsille, oppilaille ja opiskelijoille.
Oppilaita oppitunnilla.

Kunnat sekä muut kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin, ja se kuuluu perustoimintaan. Varautumissuunnitelmia on tärkeä tarkentaa vastaamaan tämän hetken ennakoituja näkymiä.

Vaikka kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään, voi sellaisia olla edessä syksyn ja talven aikana tilanteissa, joissa sähkön kulutus on suurempi kuin sen tuotanto. Huippukuormitustilanteet osuvat yleensä aamuun ja alkuiltaan sekä kylmimpiin talvipäiviin. Mahdollisesta sähköpulasta voi tulla tietoa etukäteen, mikäli tilanne on ennakoitavissa, mutta sähkökatko voi tulla myös yllättäen. 

Sähkökatkoilla olisi luonnollisesti vaikutuksia myös varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään työhön. Olemme nyt julkaisseet tukimateriaalin siitä, miten kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat varautua tilanteisiin, joissa sähköt ovat poikki parikin tuntia vuorokauden huippukulutuksen yhteydessä. 

On tärkeää, että jokainen henkilöstön jäsen tietää oman roolinsa ja että myös lapset, oppilaat ja opiskelijat tietävät, miten mahdollisen sähkökatkoksen aikana toimitaan. Heidän kanssaan voi valmistautua tilanteisiin keskustelemalla toimintatavoista ikäkaudelle sopivalla tavalla osana kasvatusta ja opetusta. 

Opetushallituksen tukimateriaalissa korostetaan sitä, että keskeistä tällaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen valmistautumisessa on mahdollisimman tavallisen ja hyvän arjen turvaaminen lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Myös koko henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Samoin on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että järjestelyistä tiedotetaan oikea-aikaisesti huoltajille, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille.

Nyt julkaistun tukimateriaalin lisäksi olemme kokoamassa täydentyvää tukimateriaalia sähköpulaan varautumisen tueksi toimialalla.