Nyheter

Nytt stödmaterial om beredskap på elavbrott

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Ukraina
Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist. Beredskapen är en del av den normala verksamheten och på många ställen har man redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande.
Oppilaita oppitunnilla.

Kommunerna och de övriga anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna är beredda på olika störningssituationer – det ingår i basverksamheten. Det är viktigt att beredskapsplanerna preciseras för att motsvara de aktuella utsikterna.

Även om elavbrott som drabbar konsumenterna är bland de sista åtgärderna som vidtas vid elbrist, kan det under hösten och vintern förekomma att förbrukningen av el är större än produktionen. Toppförbrukningssituationer förekommer vanligtvis på morgonen och tidigt på kvällen samt under de kallaste vinterdagarna. Förhandsinformation om eventuell elbrist kan förekomma om situationen är möjlig att förutsäga, men elavbrott kan även ske utan förvarning.

Elavbrott inverkar naturligtvis även på arbetet inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Vi har nu publicerat ett stödmaterial för hur anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna kan förbereda sig på elavbrott på upp till ett par timmar i samband med toppförbrukningen under dygnet.

Det är viktigt att varje medlem i personalen känner till sin egen roll och att även barnen, eleverna och de studerande känner till hur de ska agera vid ett eventuellt elavbrott. Man kan förbereda dem genom att på ett åldersanpassat sätt som en del av fostran och undervisningen diskutera hur man ska agera.

I Undervisningsstyrelsens stödmaterial betonas att det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation som denna är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande. Det är även viktigt att fästa uppmärksamhet vid personalens välbefinnande och ork i arbetet. Samtidigt bör man fästa uppmärksamhet vid att vårdnadshavarna, barnen, eleverna och de studerande informeras i rätt tid om beredskapsarrangemangen.

Utöver det stödmaterial som nu publicerats håller vi på att sammanställa ett kompletterande stödmaterial om beredskap för elbrist inom småbarnspedagogiken och utbildningen.