Uutinen

Euroopan nuorison teemavuosi 2022 rohkaisi nuoria vaikuttamaan omalla tavallaan ja nosti esiin nuorten osallistamisen parissa tehtävää tärkeää työtä

Ajankohtaista
Suomessa teemavuoden päätavoitteet olivat EU-ohjelmien tarjoamien mahdollisuuksien markkinoiminen nuorille, nuorten osallisuuden tukeminen ja edistäminen sekä nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden roolin ja asiantuntemuksen esiin nostaminen ja edistäminen.
Euroopan nuorisovuosi 2022  uutinen

Teemavuoden kaksi päätoimintoa, Nuoret, arvot ja EU -tapahtumatuki sekä Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailu, kehitettiin tukemaan näitä tavoitteita.

Nuorille suunnatun tapahtumatuen avulla haluttiin antaa nuorille matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa omalla tavallaan. Sen tarkoitus oli myös toimia ponnahduslautana muihin EU:n tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin. Tuella mahdollistettiin lopulta 24 nuorten omaa projektia vuoden 2022 aikana. Projektit olivat keskenään hyvin erilaisia; joillakin oli taustatukena esimerkiksi oman paikkakunnan nuorisotoimi, mutta monessa nuoret toimivat täysin itsenäisesti. 

Nuorten parissa toimiville suunnattu Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailussa etsittiin Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia. Kilpailun kautta haluttiin nostaa esiin suomalaista osaamista nuorten osallistamisessa. Kilpailuehdotuksia tuli yhteensä 51 kappaletta, joista Opetushallituksen asiantuntijoista koostuva sisäinen raati valitsi 10 finalistia. Finalistit olivat Mentoring for Future -hanke (Nuorisohanke), Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu ry), Muuttajat! (Plan International Suomi), SKUNK ungdomsstyrd förening - makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation), Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto), Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Suomen eläinsuojelu), Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamalan kaupunki/ Liikunta- ja nuorisopalvelut), Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry), NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -tutkimushanke, Tampereen yliopisto), Future Mentors programme (Espoon kaupunki).

Lopullisen voittajan valitsi seitsemänhenkinen ulkopuolinen asiantuntijaraati. Kaikki finalistiehdokkaat olivat korkealaatuisia ja keskenään hyvin erilaisia. Tästä syystä raati lopulta päätyi jaettuun ensimmäiseen sijaan, ja voittajiksi valittiin kaksi todella erilaista toimijaa ja mallia, jotka vaikuttavat eri kokoisina ja eri tasoilla. Palkitut hankkeet olivat Mentoring for future-hanke (Nuorisohanke) sekä Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Kaikkien kymmenen parhaan mallin edustajat pääsivät Opetushallituksen järjestämälle opintomatkalle Brysseliin 6.-9.2, jossa he tapasivat muun muassa EU:n nuorisokoordinaattori Biliana Sirakovan. He saivat sekä mahdollisuuden esitellä omia osallistamisen mallejaan että ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Sekä tapahtumatuki että Awards herättivät suurta kiinnostusta komissiossa, ja näitä Suomen malleja onkin jo esitelty kansallisten koordinaattoreiden tapaamisessa Brysselissä. 

Opetushallituksessa päätettiin jo vuoden 2022 alussa, että Suomessa teemavuoden tulee tiedottamisen lisäksi sisältää myös konkreettista tekemistä. Yhteistyötä haluttiin aikataulun haasteellisuudesta huolimatta tehdä mahdollisimman laajasti kentän kanssa siten, että nuorten osallistaminen on toiminnan keskiössä. Lisäksi inkluusio ja maantieteellinen kattavuus olivat tärkeitä. Käytännössä näissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Eri toimijoiden kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. Mukana oli sekä jo olemassa olevia että uusia kumppanuuksia. Jo olemassa olevia tapahtumia hyödynnettiin, ja lisäksi järjestettiin monia omia kansallisen koordinaattorin nimissä olevia tapahtumia. Nuorten ääntä tuotiin kuuluviin tapahtumien, kampanjoiden ja viestien muodossa, ja EU-teemoista ja arvoista herätettiin keskustelua. Suomi profiloitui EUroopan komissioon päin dynaamisena ja nuorten osallisuuden vakavasti ottavana kansallisena toimistona. 

Opetushallitus toimi Suomessa Euroopan nuorison teemavuoden koordinoivana tahona. Euroopan nuorison teemavuosi on nyt tullut päätökseensä, mutta tärkeä työ nuorten parissa jatkuu!