Nyheter

Europaåret för ungdomar 2022 uppmuntrade unga att påverka på sitt eget sätt och lyfte fram det viktiga arbete som görs för ungdomars deltagande

Aktuellt
I Finland var huvudmålen för temaåret att marknadsföra de möjligheter som EU-programmen erbjuder unga, att stödja och främja ungdomars deltagande samt att lyfta fram och främja ungdomsarbetarnas roll och expertis.
Euroopan nuorisovuosi 2022  uutinen

Årets två huvudfunktioner Unga, värderingar och EU-evenemangsstödet och Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen, utvecklades för att stöda dessa mål.

Evenemangsstödet riktade sig till unga, och med det ville man ge unga en möjlighet att påverka på sitt eget sätt med låg tröskel. Syftet var också att fungera som en språngbräda till andra finansieringsmöjligheter som EU erbjuder. Stödet möjliggjorde i slutändan 24 projekt och evenemang under året. Projekten var väldigt varierande, i en del fick de unga stöd av till exempel kommunens ungdomsarbetare, men i många fungerade de helt självständigt.

Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen riktade sig till alla som jobbar med unga. Tävlingen letade efter Finlands bästa modell för att engagera unga och genom den ville man lyfta fram det kunnande som finns i Finland inom ungdomssektorn och över lag när det gäller att involvera unga. Totalt 51 tävlingsbidrag lämnades in och en intern jury bestående av experter från Utbildningsstyrelsen valde ut 10 finalister bland dessa. Finalisterna var Mentoring for Future -projektet (ungdomsprojekt), Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu r.f.), Muuttajat! (Plan International Finland), SKUNK ungdomsstyrd förening - makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation), Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund), Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Djurskyddet Finland), Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamala stad/Idrotts- och ungdomstjänster, Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry), NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -forskningsprojekt, Tammerfors universitet), Future Mentors programme (Esbo stad).

Den slutliga vinnaren bland finalisterna utsågs av en expertjury på sju personer. Alla finalistkandidater var av hög kvalitet och mycket olika varandra. Av den anledningen bestämde sig juryn slutligen att dela förstaplatsen mellan två modeller. Vinnarna var två riktigt olika aktörer och modeller, som har påverkar på olika plan. Dessa modeller var Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortenetti (Mannerheims Barnskyddsförbund). Utbildningsstyrelsen arrangerade dessutom en studieresa till för Bryssel för representanterna från alla tio finalistbidrag. Där träffade de bland annat EU:s ungdomskoordinator Biliana Sirakova och de fick chansen att både presentera sina egna modeller och få idéer för att utveckla sin egen verksamhet. Både evenemangsstödet och Awards-tävlingen väckte stort intresse hos kommissionen och dessa finska modeller har redan presenterats på mötet för nationella samordnare i Bryssel.

Utbildningsstyrelsen beslöt redan i början av året att temaåret i Finland inte bara ska vara en informationskampanj, utan också något konkret. Man ville samarbeta med fältet så brett som möjligt, trots den utmanande tidtabellen, och hålla inkluderingen av unga i centrum, även internt. Dessutom var mångfald och geografisk täckning också viktig. I praktiken uppnåddes dessa mål väl. Bra samarbete gjordes både med existerande samarbetsaktörer men även med helt nya. Man kunde dra nytta av redan befintliga evenemang och dessutom arrangera många egna evenemang som nationell koordinator. Ungas röst hördes i form av evenemang, kampanjer och meddelanden och diskussioner väcktes också om EU:s teman och värderingar. Finland profilerade sig för kommissionen som ett dynamiskt nationellt programkontor, som tar ungdomars engagemang och inkludering på allvar.

Utbildningsstyrelsen fungerade som nationell koordinator för Europaåret för ungdomar i Finland. Temaåret är slut, men det viktiga arbetet med unga fortsätter!