Uutinen

Koulutuksen järjestäjäkohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2023

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppilas- ja opiskelijahuolto
Aiemmin oppilaitoskohtaisesti laaditut opiskeluhuoltosuunnitelmat muuttuvat 1.8.2023 alkaen koulutuksen järjestäjäkohtaiseksi suunnitelmaksi. Muutos ei vaikuta opiskelijahuoltopalveluiden käytännön järjestämiseen.
Kuvituskuvassa kehässä seisovat ojentavat kätensä kohti ypmyrän keskipistettä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä myös opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita.

Uudistuksen yhteydessä ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmien laatiminen muuttuu. Aiemmin oppilaitoskohtaisesti laaditut suunnitelmat tehdään 1.8.2023 alkaen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Uudistuksen toivotaan yhtenäistävän opiskeluhuollon suunnittelua ja käytäntöjä oppilaitoksissa. Lisäksi kunnan alueella toimivien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmat liitetään lastensuojelulain 12 §:n mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

 

Lähipalveluita tarjotaan jatkossakin

Opiskeluhuoltopalvelut järjestetään jatkossakin ensisijaisesti lähipalveluna. Koulutuksen järjestäjät tarjoavat opiskeluhuoltopalveluille asianmukaiset tilat ja huolehtivat, että palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Erityisen tärkeää saavutettavuuden varmistaminen on opiskeluterveydenhuollossa, jos palvelut tarjotaan keskitetyissä toimipisteissä.

 

Opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä

Koulutuksen järjestäjä laatii opiskeluhuoltosuunnitelman yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Yhdessä tehty suunnittelutyö sitouttaa verkostoa ja luo hyvät lähtökohdat arjen yhteistyölle. Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät tai yksittäisen opiskelijan tueksi koottavat monialaiset asiantuntijaryhmät jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

 

Opetushallitus tukee suunnitelman tekemisessä

Opetushallitus on päivittänyt ammatillista koulutusta koskevan määräyksensä opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja tavoitteista sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Määräyksen mukaan koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman tulee olla käytössä 1.8.2023 alkaen.

Opetushallitus järjestää kevään 2023 aikana opiskeluhuoltosuunnitelmien laatimisen tueksi koulutusta ja keskustelutilaisuuksia. Koulutustilaisuuksia järjestetään myös ruotsinkielisenä. Kevään aikana järjestettävistä koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Opetushallituksen verkkosivujen tapahtumakalenterissa. Lisäksi uudistuksen toimeenpanon helpottamiseksi Opetushallitus valmistelee tukiaineistoa, jota julkaistaan Opintopolku-palvelun ePerusteissa sekä Opetushallituksen verkkosivuilla.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten koulutuksen järjestäjä

  • toteuttaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä
  • järjestää yksilökohtaista tukea  
  • tekee yhteistyötä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja yhteistyötahojen kanssa
  • toimii kiusaamis-, häirintä-, väkivalta- ja kriisitilanteissa.

 

Lisätietoa