Nyheter

Utbildningsanordnarnas egna studerandevårdsplaner införs i augusti 2023

Utbildning och examina Yrkesutbildning Elev- och studerandevård
De läroanstaltsspecifika studerandevårdsplanerna upphör från och med 1.8.2023 och ersätts av utbildningsanordnarnas egna studerandevårdsplaner. Ändringen inverkar inte på hur studerandevårdstjänsterna ordnas i praktiken.
Kuvituskuvassa kehässä seisovat ojentavat kätensä kohti ypmyrän keskipistettä

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023. Det betyder även att ansvaret för att ordna studerandevårdstjänster flyttades till välfärdsområdena. I studerandevårdstjänsterna ingår studerandehälsovård samt kurators- och psykologtjänster.

I samband med reformen ändras också utarbetandet av studerandevårdsplanerna  i yrkesutbildningen. Planer som tidigare var läroanstaltsspecifika faller bort och ersätts av utbildningsanordnarnas egna planer för studerandevården från och med 1.8.2023.  Man hoppas att ändringen ska innebära att planeringen och rutinerna för studerandevården ska bli mer enhetliga i läroanstalterna. Dessutom kopplas utbildningsanordnarnas studerandevårdsplaner till kommunens välfärdsplan för barn och unga enligt 12 § i barnskyddslagen i den kommun där läroanstalten är belägen.

 

Närservice även i fortsättningen

Studerandevårdstjänsterna ordnas även i fortsättningen som närservice. Utbildningsanordnarna erbjuder ändamålsenliga lokaler för studerandevården och ser också till att tjänsterna är lättillgängliga för de studerande. Det är speciellt viktigt att garantera tillgängligheten i studerandevården om tjänsterna erbjuds på centraliserade verksamhetsställen.  

 

Studerandevårdsplanerna planeras och genomförs i samarbete

Utbildningsanordnaren utarbetar studerandevårdsplanen i samarbete med läroanstalternas personal, studerandevården, studerande och vårdnadshavare. Att planeringen görs i samarbete innebär att hela nätverket förbinder sig till planen och ger goda förutsättningar för det dagliga samarbetet. Grupperna för studerandevård vid läroanstalterna eller sektorsövergripande expertgrupper som sammankallats till stöd för en enskild studerande fortsätter sitt arbete på samma sätt som tidigare.

 

Utbildningsstyrelsen stöder arbetet med planen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om centrala principer och mål i studerandevården samt utarbetandet av en studerandevårdsplan i yrkesutbildning. I enlighet med föreskriften ska utbildningsanordnaren ha en egen studerandevårdsplan från och med 1.8.2023.

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i utarbetandet av studerandevårdsplanerna under våren 2023 med utbildningar och diskussionstillfällen. Utbildningstillfällen ordnas även på svenska. De utbildningstillfällen som ordnas våren 2023 finns i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender. För att ytterligare underlätta revideringen förbereder Utbildningsstyrelsen stödmaterial som publiceras i tjänsten eGrunder och på Utbildningsstyrelsens webbplats.

I studerandevårdsplanen beskrivs hur utbildningsanordnaren

  • genomför den gemensamma studerandevården
  • ordnar individuellt stöd
  • samarbetar med studerande, deras vårdnadshavare och olika samarbetspartner
  • ingriper vid mobbning, trakasserier, våld och kriser.

 

Lisätietoa