Uutinen

Monialaisella yhteistyöllä edistetään lapsen hyvinvointia – uusi sivusto vahvistaa neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja palveluohjausta

Ajankohtaista Varhaiskasvatus
Opetushallitus on koonnut verkkosivuilleen tietoa varhaiskasvatuksen monialaisen yhteistyön ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tueksi. Sivuston avulla lasten ja perheiden parissa työskentelevät voivat perehtyä myös varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, pedagogiikkaan ja lapsen tukeen. Tarkoituksena on huolehtia, että huoltajat saavat monipuolisesti tietoa varhaiskasvatuksesta, kun he pohtivat esimerkiksi lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista.
Kaksi aikuista kannattelee lasta käsillään

Sivusto tukee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastenneuvolan ja perhekeskuksen henkilöstön välistä yhteistyötä. Lisäksi he voivat hyödyntää sivuston materiaaleja keskustellessaan lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista huoltajien kanssa.

– On tärkeää, että huoltajille annetaan tietoa lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen myönteisistä vaikutuksista lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille, toteaa opetusneuvos Tarja Kahiluoto opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kunnan tehtävänä on järjestää neuvontaa ja ohjausta, jossa huoltajille kerrotaan paikallisista varhaiskasvatuspalveluista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista sekä kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona tarjottavista lastenhoidon tuista. Tietoa annetaan myös varhaiskasvatuksen tavoitteista ja toimintamuodoista sekä pedagogiikasta. Palveluohjauksessa tulee ottaa huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat perheet.

– Neuvolalla on tärkeä rooli tukea perheiden ratkaisuja, jotka liittyvät varhaiskasvatuksen aloittamiseen sekä vanhempien siirtymiseen työelämään tai opiskelemaan. Lastenneuvolan terveystarkastuksissa keskustellaan vanhempien kanssa lapsen hoitojärjestelyistä ja varhaiskasvatukseen siirtymisestä perheen yksilöllisten tarpeiden perusteella, sanoo dosentti Tuovi Hakulinen.

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on tärkeä osa monialaista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa

Kunnan ja hyvinvointialueen tulee sopia neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyörakenteista ja -käytännöistä, jotka kirjataan paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyvinvointialueen neuvolasuunnitelmaan. Ammattilaisten on tärkeää tuntea yhteistyötä ja tiedonsiirtoa koskevat periaatteet.

Uudella sivustolla kerrotaan kahdella videolla paikallisista hyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista liittyen yhteistyöhön ja palveluohjaukseen. Tulossa on myös seminaari 4.9., jossa pureudutaan varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöhön lasten ja perheiden tukena. Seminaarin puheenvuorojen tallenteet tullaan lisäämään sivustolle syksyn aikana.

– Varhaiskasvatuksen ja neuvolan aktiivisen yhteistyön avulla tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Lapsen hyvinvoinnin tukemisella voidaan edistää myös perheen hyvinvointia, painottaa erityisasiantuntija Pia Suvivuo sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Tietoa on saatavilla huoltajille useilla eri kielillä

Sivustolla on saatavilla lisäksi vanhemmille ja huoltajille laadittu tietopaketti varhaiskasvatuksesta, jonka voi lukea verkkosivuilta tai tulostaa esimerkiksi neuvolakäynnin yhteydessä annettavaksi. Vanhemmille suunnattu materiaali on suomen- ja ruotsinkielen lisäksi käännetty seuraaville kielille: inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame, arabia, eesti, englanti, somali, ukraina ja venäjä. Sivusto täydentyy syksyn aikana selkokielisellä materiaalilla.

– Ensimmäistä kertaa meillä on tarjota kunnille ja hyvinvointialueille tietoa varhaiskasvatuksesta käännettynä näin monelle kielelle. Tämä edistää merkittävästi huoltajien yhdenvertaisuutta varhaiskasvatusta koskevan tiedon saannissa, iloitsee opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio Opetushallituksesta.

Kaikki nyt julkaistavat materiaalit ovat saatavilla Opetushallituksen verkkosivulta Monialainen yhteistyö varhaiskasvatuksessa. Sivuston materiaalit on laadittu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Lisätietoja sivustosta 

Kati Kaplin-Sainio, opetusneuvos (etunimi.sukunimi(@)oph.fi)