Uutinen

Opetushallitus julkaisi uutta tukimateriaalia oppilaan fyysiseen rajoittamiseen liittyen

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Turvallisuus
Tukimateriaali on tehty perusopetuksen tarpeisiin, mutta sitä voi soveltuvin osin noudattaa myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa oppilaan ikä huomioiden.
Koululaisia

Opetushallitus on julkaissut opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle uutta tukimateriaalia oppilaan fyysiseen rajoittamiseen liittyen. Oppilaan fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi kiinnipitämistä. 

Oppilaan fyysinen rajoittaminen perusopetuksessa -verkkosivulla kuvataan niitä toimenpiteitä, joihin opettajalla tai muulla koulun toimijalla on oikeus ryhtyä viimesijaisena toimenpiteenä, jos tilanne edellyttää välitöntä puuttumista, eikä oppilaan vaaraa aiheuttavan toiminnan estäminen muilla keinoilla ole mahdollista. Oppilaan fyysinen rajoittaminen voi tulla kyseeseen vain viimesijaisena toimenpiteenä, jos oppilas voi olla vaaraksi itselleen, toiselle henkilölle tai omaisuudelle.

Perusopetukseen tarkoitetulla sivulla kuvattuja periaatteita voi soveltuvin osin noudattaa myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa oppilaan ikä huomioiden.