Nyheter

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av en elev

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Säkerhet och trygghet
Stödmaterialet har utarbetats för den grundläggande utbildningen, men kan till lämpliga delar även tillämpas inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen, med beaktande av barnets, elevens eller den studerandes ålder.
Koululaisia

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för lärare och övrig skolpersonal om fysisk begränsning av en elev. Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande. 

På webbsidan Fysisk begränsning av en elev inom den grundläggande utbildningen beskrivs de åtgärder som läraren eller en annan aktör i skolan har rätt att vidta som en sista åtgärd, om situationen förutsätter att man omedelbart ingriper och det inte är möjligt att förhindra elevens agerande som medför fara på något annat sätt. Att fysiskt begränsa en elev kan bli aktuellt endast som en sista åtgärd, om eleven kan utgöra en fara för sig själv, en annan person eller egendom.

Principerna för fysisk begränsning inom den grundläggande utbildningen kan till lämpliga delar även tillämpas inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen, med beaktande av barnets, elevens eller den studerandes ålder.