Uutinen

Päivitetty Laadukas asuntolatoiminta -opas on julkaistu

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus
Vuosittain noin 9000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa asuu oppilaitosten tarjoamissa asuntoloissa. Opetushallituksen vuonna 2020 julkaisema Laadukas asuntolatoiminta -opas on nyt päivitetty ja siinä on huomioitu laajennettu oppivelvollisuus sekä vuoden 2022 asuntolaselvityksen tulokset. Lisäksi päivitetyssä oppaassa esitellään laadukkaan asuntolatoiminnan käytännön toteutuksen tueksi kehitetty asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen VeKe-malli. Opas on tarkoitettu hyödynnettäväksi asuntolatoiminnan kehittämistyössä.
Kuvituskuvassa nuoret aikuiset valmistavat ruokaa kodinomaisessa ympäristössä
Nuoret valmistavat ruokaa

Asuntolatoiminta on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta. Moni opiskelija muuttaa opintojensa vuoksi pois kotipaikkakunnaltaan. Lisäksi ammatillisia oppilaitoksia sijaitsee syrjäisillä alueilla, jonne matkat asutuskeskuksista ovat pitkät. Asuntolat mahdollistavat asumisen lähellä oppilaitosta vuosittain lähes 9000:lle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle.

Laadukkaasti toteutettu asuntolatoiminta mahdollistaa opiskelijoille turvallisen ympäristön asumiseen ja opiskeluun. Tärkeä osa asuntolatoimintaa ovat myös yhteisöllisyyden tunne ja osallisuuden kokeminen. Asuntoloissa asuntolaohjaajat järjestävät ohjattua toimintaa ja tukevat asukkaita tarvittaessa itsenäisen asumisen harjoittelussa.

Opiskelijat ovat aiempaa tyytyväisempiä asuntolassa asumiseen

Vuonna 2022 Opetushallitus teki asuntolaselvityksen. Asuntolarakennuksiin liittyvien kokemusten lisäksi selvitettiin, millaisia vaikutuksia asuntolassa asumisella nähtiin olevan opiskelijan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Selvityksen mukaan opiskelijat ovat aiempaa tyytyväisempiä asuntolassa asumiseen. Tulokset osoittavat, että asuntolat ovat pääsääntöisesti turvallisia asuin- ja oppimisympäristöjä opiskelijoille. 

Laadukas asuntolatoiminta -julkaisu

8.6.2022 Opetushallituksen julkaisema, päivitetty Laadukas asuntolatoiminta -opas tarjoaa tukea asuntolatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Oppaassa toimintaa tarkastellaan eri toimijoiden näkökulmista ja opas tarjoaa aiheita yhteisen keskustelun pohjaksi. Asuntolatoiminnan laadun kehittäminen edellyttääkin asuntolaohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muun henkilökunnan ja johdon sitoutumista.

Lisätietoa

  • opetusneuvos Tarja Heikkinen 
  • erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen

Tutustu julkaisuun: