Nyheter

Uppdaterad handbok om kvalitet i internatverksamheten

Utbildning och examina Yrkesutbildning Välbefinnande Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet
Varje år bor ungefär 9000 studerande inom yrkesutbildningen på internat som utbildningsanordnarna upprätthåller. Utbildningsstyrelsen publicerade år 2020 handboken Kvalitet i internatverksamheten och nu har den uppdaterats. I den uppdaterade versionen har man beaktat den utvidgade läroplikten och resultaten från internatenkäten år 2022. Vidare presenteras VeKe-modellen (på finska) som utarbetats för att stöda genomförandet av en internatverksamhet av god kvalitet. Handboken kan användas vid utvecklingen av internatverksamheten.
Kuvituskuvassa nuoret aikuiset valmistavat ruokaa kodinomaisessa ympäristössä

Internatverksamheten utgör en viktig del av yrkesutbildningens tillgänglighet. Många studerande flyttar från sin hemkommun på grund av studier. Därtill ligger en del yrkesläroanstalter på avlägsna platser, så resorna från tätorterna kan ibland bli långa. Internaten gör det möjligt för närmare 9000 studerande inom yrkesutbildningen att årligen bo nära sin läroanstalt.

En internatverksamhet av god kvalitet erbjuder de studerande en trygg miljö för boende och studier. En viktig del av internatverksamheten är känslan av samhörighet och upplevelsen av delaktighet. Handledarna på internaten ordnar aktiviteter och stöder vid behov invånarna i att öva sig på att bo på egen hand.

Studerande är nöjdare än förut med att bo på internat

År 2022 gjorde Utbildningsstyrelsen en utredning av internatverksamheten. Förutom upplevelserna av internatbyggnaderna utredde man även vilken inverkan internatboendet hade på den studerandes välbefinnande som helhet. Resultaten visade att internaten för det mesta utgör trygga boende- och lärandemiljöer för de studerande. 

Handboken för kvalitet i internatverksamheten

Den uppdaterade handboken Kvalitet i internatverksamheten, som Utbildningsstyrelsen publicerar på finska 8.6.2023 och på svenska senare i juni 2023, ger stöd för utvärdering och utveckling av internatverksamheten. I handboken belyser man internatverksamheten ur olika aktörers perspektiv och lyfter fram olika teman som grund för gemensamma diskussioner. För att utveckla kvaliteten på internatverksamheten krävs ett engagemang inte enbart av internathandledarna och invånarna utan även av läroanstaltens övriga personal och ledning.

Mer information

  • undervisningsråd Tarja Heikkinen 
  • specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen

Ta del av publikationen: