Uutinen

Usealle suomalaiselle toimijalle rahoitusta globaaliin yhteistyöhön

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Liikunta ja urheilu Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeiden vuoden 2023 haun tuloksissa suomalaistoimijat näyttäytyvät vahvoina globaalissa yhteistyössä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja urheilun alalla.
Infografiikka, jossa esitetään rahoitetut suomalaishankkeet.

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat ohjelmakaudella 2021–2027 laajentuneet kattamaan korkeakoulutuksen lisäksi myös ammatillisen koulutuksen ja urheilun. Tämä edistää hankkeiden monipuolisuutta ja vahvistaa niiden roolia globaalin yhteistyön edistäjinä ja samalla lisää suomalaisten toimijoiden osaamista.

"Olemme erittäin iloisia siitä, että suomalaiset toimijat ovat aktiivisesti mukana koulutuksen kehittämisessä globaalissa yhteistyössä. Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat yksi tärkeä mahdollistaja, kun tätä yhteistyötä rakennetaan", Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä sanoo.   

Korkeakoulutus: suomalaisten hankekoordinaattoreiden määrä Euroopan huipputasoa 

Korkeakoulutuksessa avustuksia jaettiin yhteensä noin 113 miljoonaa euroa. Hakuaikaan mennessä jätettiin 773 hakukelpoista hakemusta, joista 21 prosentille myönnettiin rahoitus. Kilpailu kiristyi edellisvuoteen verrattuna, jolloin hyväksymisprosentti oli 33. 

Suomalaiskorkeakoulut ovat mukana 19:ssä 159:sta rahoitetusta hankkeesta, edustaen yhteensä 14 eri korkeakoulua. Rahoitetuista hankkeista 12 on suomalaisten korkeakoulujen koordinoimia. Tämä on merkittävä saavutus. Suomi on hankkeiden koordinoinnissa Euroopan toiseksi aktiivisin jo toisena vuonna peräkkäin. Tänä vuonna vain Espanja ohitti tässä tilastossa Suomen. 

Vuoden 2023 hakukierroksella suomalaisten hankkeet suuntautuvat erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Aasiaan. Suomalaisten pitkä kokemus kehitysyhteistyöstä Afrikan mantereella näkyy nyt myös kapasiteetinvahvistamishankkeiden tuloksissa. Nykyisellä ohjelmakaudella on nähty merkittävä nousu hankkeissa, jotka suuntautuvat Saharan eteläpuoliselle alueelle.

Korkeakoulutuksen hankkeiden budjetin koko vaihtelee 400 000 eurosta 800 000 euroon, ja hankkeiden kesto on kahdesta kolmeen vuoteen. 

Ammatillinen koulutus: opettajien osaamisen kehittämistä Afrikassa

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet olivat nyt haettavana toista kertaa. Ammatillisen koulutuksen alalla kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on kehittää Erasmus+ -ohjelman ulkopuolisten maiden ammatillista koulutusta sekä vahvistaa ammatillisen koulutuksen kykyä vastata työelämän tarpeisiin, parantaa henkilöstön osaamista, oppilaitosten johtamista ja laadunhallintaa sekä edistää kansainvälistymistä.

Kaksi suomalaista organisaatiota haki ja sai rahoitusta Tansaniaan keskittyvään ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeelleen. Koordinaattorina hankkeessa toimii Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja partnerina suomalainen, virtuaalisia oppimisympäristöjä kehittävä 3DBear Oy. Lisäksi hankkeessa on kolme paikallista kumppania sekä yksi espanjalainen kumppani.

Kaiken kaikkiaan jätettiin yhteensä 145 hakukelpoista hakemusta, kun vuonna 2022 hakukelpoisia oli 120. Vuoden 2023 hakemusten hyväksymisprosentti oli 43. Rahoitusta myönnettiin 62 hankkeelle yhteensä 22,7 miljoonaa euroa.

Urheilu: suomalaisten johdolla tasa-arvoisempaa urheilujohtamista Balkanilla   

Urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeiden hakukierroksella vastaanotettiin 67 hakemusta, joista ainoastaan viidelle hankkeelle myönnettiin rahoitus. Läpimenoprosentti oli ainoastaan seitsemän, ja tiukan seulan läpäisi upeasti myös yksi suomalainen organisaatio. 

Savolaista urheilualan osaamista Eurooppaan vie Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampus, jolle myönnettiin 200 000 euron Erasmus+ -avustus. Rahoitetun hankkeen keskeisenä teemana on urheilun tasa-arvo. Tavoitteena on lisätä Balkanin alueen naisurheilujohtajien määrää ja heidän osaamistaan. Hankepartnereina ovat Kosovon Paralympiakomitea, Albanian Olympiakomitea, Tiranan urheiluyliopisto ja Leuvenin ammattikorkeakoulu.

Urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeiden toimenpiteet ja tulokset on suunnattu ensisijaisesti Länsi-Balkanin maihin. Tällä hakukierroksella jaossa oli yhteensä noin 993 000 euroa.

Seuraavat haut alkuvuodesta 2024

Seuraavat Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeiden haut päättyvät alkuvuodesta 2024. Hakua hallinnoi Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA (Bryssel). Suomessa Opetushallitus vastaa tiedottamisesta ja tarjoaa toimeenpanoviraston kanssa tukea hakijoille.  

Erasmus+ kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen kannustaa tarttumaan mahdollisuuteen hakea rahoitusta globaalin yhteistyöhön. 

"Suomalaisen korkeakoulutuksen menestys kapasiteetinvahvistamishankkeissa osoittaa, että Suomesta löytyy valmiuksia ja osaamista globaalin yhteistyöhön ja koulutuksen kehittämiseen. Tätä osaamista kannattaa hyödyntää myös muilla sektoreilla", Saarinen sanoo. 

Saarinen myös ohjeistaa hakijoita osallistumaan kapasiteetinvahvistamishankkeiden tuleviin infotilaisuuksiin, joita järjestävät EACEA ja Opetushallitus. Tilaisuuksista tiedotetaan syksyn aikana organisaatioiden verkkosivulla ja Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden Erasmus+ -sähköpostilistoilla.

Mitä ovat Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeet?

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat projekteja, joita toteutetaan yhteistyössä Erasmus+ -ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa. Hankkeet pohjautuvat aina kumppanimaiden tarpeisiin.
Hankkeiden päämääränä on tukea kumppanimaissa eri aloilla toimivien organisaatioiden, kuten korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja urheilujärjestöjen, kykyä kehittää toiminnan laatua ja vaikuttavuutta omilla toimialueillaan. 

Lisäksi hankkeet pyrkivät parantamaan organisaatioiden kansainvälistymistä ja saavutettavuutta sekä edistää alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä.