Uutinen

Uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen ja toiselle asteelle on julkaistu

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Elinikäinen ohjaus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Opinto-ohjaus Oppilaanohjaus
Ihmisjouikko ilmasta käsin

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Uudistetut kriteerit on laadittu suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. 

Uudistuneet kriteerit ovat nyt yhteiset perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Uudistuneissa kriteereissä on huomioitu myös elinikäisen ohjauksen strategian tavoitteet ja toimenpidesuositukset.

Hyvän ohjauksen kriteerit on suunnattu ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä oppilaanohjaajille ja opinto-ohjaajille arjen työkaluksi, jonka avulla voidaan varmistaa laadukas ohjaus jokaisella kouluasteella sekä yksilöllisillä opintopoluilla. Hyvän ohjauksen kriteereitä voivat hyödyntää myös esimerkiksi oppijat, koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenet, huoltajat, sidosryhmät ja päättäjät.

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Kati Taipale (lukiokoulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Mia Vartiainen (ammatillinen koulutus), etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Tutustu julkaisuun: