Uutinen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnitellaan kansalliset osaamismerkit

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Koulutuksen kehittäminen Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus suunnittelee vapaan sivistystyön oppilaitoksille kansallisia osaamismerkkejä. Kehitteillä on osaamismerkkikokonaisuus, joka keskittyy tekemään aikuisten työelämän perustaitoja näkyväksi. Opetushallitus määrittelee merkkien osaamisperusteisesti kuvatut osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Merkkien myöntäjinä voivat toimia tulevaisuudessa vapaan sivistystyön oppilaitokset eli kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

Opetushallitus suunnittelee kansallisia osaamismerkkejä vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Osaamismerkit keskittyvät aikuisten työelämän perustaitoihin ja ne ovat tapa tunnustaa osaaminen virallisesti. Suunnittelutyöhön osallistuu Opetushallituksen lisäksi kentän toimijoita, asiantuntijoita ja oppilaitosten edustajia. Osaamismerkkejä kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona, ja ne ovat osa jatkuvan oppimisen uudistusta.

Osaamismerkkien kohderyhmänä ovat heikot tai puutteelliset perustaidot omaavat aikuiset. Merkkejä voivat hyödyntää työikäiset aikuiset osaamisensa kehittämisessä. Niiden avulla voidaan tehdä näkyväksi työelämässä tarvittavaa laaja-alaista yleistä osaamista.

– Tämä on ensimmäinen kansallinen non-formaalin koulutuksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väline, ja se tulee vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttöön. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat perinteisesti "vapaita", eli niiden toimintaa ei ohjata kansallisilla suunnitelmilla tai perusteilla, joten tämä on uudenlainen avaus tällä koulutussektorilla, kertoo projektia koordinoiva suunnittelija Marja Juhola.

Osaamismerkit mahdollistavat osaamisen osoittamisen joustavasti

Uudet osaamismerkit vastaavat tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Viimeisimmän kansainvälisen aikuisten taitotutkimuksen (PIAAC 2012) mukaan yli 10 prosentilla suomalaisista työikäisistä on heikot tai puutteelliset taidot jollain perustaitojen alueella. Tutkimuksessa selvitettiin aikuisten luku-, numero- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Osaamismerkit auttavat tunnistamaan ja sanoittamaan opiskelijan omia taitoja samalla kun ne motivoivat ja ohjaavat kehittämään osaamista. Tämä voi vahvistaa aikuisen uskoa omiin kykyihinsä. Opiskelija saa hyväksytystä suorituksesta merkinnän KOSKI-tietovarantoon, ja hän voi jakaa tämän saamansa osaamismerkin haluamalleen taholle Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Vapaan sivistystyön kenttä laajasti mukana kehittämistyössä

Osaamismerkkien selvitystyö aloitettiin syksyllä 2022, jolloin vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen ja työelämäjärjestöjen edustajista koostuva asiantuntijaryhmä määritteli mitkä osaamisen alueet sisällytetään osaamismerkkityöhön. Työ jatkuu kevään 2023 aikana kun merkkien sisältöjä työstetään kuuden teemaryhmän voimin. Teemaryhmät keskittyvät seuraaviin osaamiskokonaisuuksiin: digitaidot, vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidot, kestävyysosaaminen, luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot ja oppimisen taidot.

Osaamismerkit lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2023. Merkkien sisältöjen pilotointi ja tekninen toteutus tehdään syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Tavoitteena on, että osaamismerkit otetaan käyttöön vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 1.8.2024.

Lisätietoja:

suunnittelija Marja Juhola, marja.juhola [at] oph.fi, p. +358 29 5331515