Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat tekoälysuositukset opetuksen ja oppimisen tueksi

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Digitaalisuus
Tekoäly on tulossa osaksi opetusta ja oppimista. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiveena on ollut saada konkreettisia ohjeita tekoälyn hyödyntämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat kansalliset tekoälyn käytön suositukset opetukseen ja oppimiseen vaiheittain vuoden 2024 aikana. Tekoälysuositukset kytkeytyvät hallitusohjelmassa olevaan peruskoulun tulevaisuustyöhön.
Opettaja esittää taululta monimutkaisen näköistä kuviota.

Tekoälyyn liittyvä osaaminen on yhteiskunnassa tarvittava taito. Tekoäly ja oppimisanalytiikka muuttavat oppimisprosesseja sekä vaikuttavat käsitykseen tiedosta ja opettajuudesta. Tekoälyä hyödyntävien sovellusten käytön nopea lisääntyminen on globaali koulutusta koskeva kysymys. 

Tekoälysuositusten julkaisemisen tavoitteena on edistää tekoälyyn liittyvää ymmärrystä sekä vastuullista ja turvallista käyttöä. Niiden toivotaan tukevan kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä tekoälyn parissa sekä opetuksen kohteena, että välineenä. 
Suosituksilla edistetään myös oppijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja ymmärrystään sekä hyödyntää kehittyviä teknologioita.

Tekoäly on jo osa yhteiskuntaamme ja kouluamme. Siksi on tärkeää varmistaa, että henkilöstö saa yhdenvertaisesti tukea ja että kaikki oppijat saavat tarvitsemansa valmiudet. Lisäksi on tärkeää, että lapset ja nuoret voivat vaikuttaa ja antaa palautetta. Tekoäly on myös teema äskettäin käynnistyneessä peruskoulun tulevaisuustyössä, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

-  Suosituksilla haluamme tukea varhaiskasvatuksen toimijoita, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä hyödyntämään tekoälyn laaja-alaisia mahdollisuuksia ja nostaa esiin tekoälyn käytössä huomioitavia tekijöitä, kuten juridisia ja eettisiä kysymyksiä, kertoo Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä.

Laadittavat tekoälysuositukset julkaistaan vaiheittain vuoden 2024 aikana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaistavan sisällön tavoitteena on vastata varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä opettajien esittämiin kysymyksiin ja haasteisiin. 

Opetushallitus laatii suositukset yhteistyössä varhaiskasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstön, rehtorien, oppijoiden, huoltajien, tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, miten tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa. Tekoälyä ei voi käsitellä vain teknologiana, vaan se on keskeinen yhteiskunnan demokratiaan ja sananvapauteen vaikuttava tekijä.

Tekoälysuositukset käsittelevät mm. seuraavia aihealueita: etiikka, opetus ja arviointi, kriittinen lukutaito, vinoumat ja virhepäätelmät, yhteiskunnalliset vaikutukset, tulevaisuusnäkymät sekä kestävä kehitys. Keskeistä suosituksissa on myös tekoälysovellusten hankintaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät juridiset kysymykset.


Lisätietoja:

Opetushallitus:
opetusneuvos Päivi Leppänen, puh. 029 533 1941 
Perusopetus ja varhaiskasvatus: opetusneuvos Arja-Sisko Holappa puh. 029 533 1371
Ammatillinen koulutus: opetusneuvos Minna Taivassalo puh. 029 533 1294
Lukiokoulutus: opetusneuvos Kimmo Koskinen puh. 029 533 1107
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus: asiantuntija Anna-Kaisa Berisha, puh. 02953 30091
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus: erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, puh. 02953 30287
Toinen aste: erityisasiantuntija Victor Nyberg, puh. 02953 30263
Toinen aste: erityisasiantuntija Tomi Kytölä, puh. 02953 30293
 
Aiheesta lisää: