Uutinen

Vasuista vauhtia -viikolla innostumme varhaiskasvatuksen matikasta!

Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Varhaiskasvatuksen Vasuista vauhtia -tapahtumaa vietetään tänä syksynä tuttuun tapaan kokonaisen teemaviikon verran 2.–6.9.2024. Viikon teemana on ”Matemaattisen ajattelun kehittyminen ja oppiminen”. Tänä vuonna keskitymme siihen, miten lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä voidaan edistää leikin, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta varhaiskasvatuksessa.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen

Vasuista vauhtia -teemaviikon tavoitteena on nostaa matemaattisen ajattelun ja oppimisen merkitystä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan.  

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä. Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä.

Matematiikka on myös kielen oppimista

Matemaattinen ajattelu lähtee liikkeelle havainnoista, niiden sanallistamisesta ja käsitteellistämisestä. Lasten omaehtoisia ja yhteisiä havaintoja käsitteellistetään, niiden ominaisuuksia nimetään ja tunnistetaan ja havaintoihin liittyviä käsitteitä pyritään opetuksessa luokittelemaan.

Teemaviikon avulla haluamme kannustaa varhaiskasvatuksen toimijoita jatkuvaan ja suunnitelmalliseen varhaiskasvatustyöhön päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus julkaisee teemaviikon aikana materiaalia tutulla Vasuista vauhtia -verkkosivulla. Luvassa on pääjohtaja Minna Kelhän videotervehdys varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja muuta viikon teemaan liittyvää materiaalia. Vasuista vauhtia -teemaviikon sivuilla julkaistaan materiaalia 2.9. alkaen.

Hyödynnä viikon materiaalit työssäsi!

Jaetaan viikon tunnelmia somessa tunnisteella #vasuistavauhtia

Vasuista vauhtia -teemaviikko huipentuu paikalliseen tapahtumapäivään perjantaina 6.9. Päivä antaa hyvän mahdollisuuden kertoa ja keskustella huoltajien, kuntalaisten ja päättäjien kanssa, miten paikallisten vasujen mukaisesti työskennellään, ja miten toimintaa kehitetään yhdessä lasten kanssa.  

Matemaattinen ajattelu on teemana myös varhaiskasvatuksen vanhempainillassa 4.9.  

Opetushallitus järjestää viikon aikana yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa jo neljännen kerran suositun Maailman suurimman varhaiskasvatuksen vanhempainillan keskiviikkona 4.9. klo 17.50. Illan teemana on lasten matemaattinen ajattelu. Miten matemaattisia taitoja voidaan edistää leikin, oivaltamisen sekä oppimisen ilon kautta tavallisissa arkipäiväisissä asioissa ja tilanteissa?  

Tilaisuuteen ovat tervetulleita varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat ja huoltajat sekä varhaiskasvatuksen koko henkilöstö ja myös huoltajat, joiden lapselle varhaiskasvatus on tulevaisuudessa ajankohtaista. Vanhempainilta on hyvä tilaisuus vaihtaa kokemuksia muiden vanhempien ja huoltajien kanssa.

Katso lisätietoa ja ohjelma tapahtuman sivulta.

Vuoden 2024 Vasuista vauhtia -tapahtumaviikon yhteyshenkilöt  

  • Kati Costiander, opetusneuvos  
  • Kati Kaplin-Sainio, opetusneuvos  
  • Charlotta Rehn, undervisningsråd  
  • Heidi Sairanen, opetusneuvos

etunimi.sukunimi(a)oph.fi