Womarts tuo esiin eri aloilla työskentelevien naispuolisten taiteilijoiden asemaa Euroopassa, tarjoaa välineitä tasa-arvotyöhön sekä tukee luovan alan yrittäjyyttä ja työllistymistä. Hanke nostaa naiset esille aktiivisina toimijoina taiteen kentällä monialaisen yhteistyön kautta.
Kolme naista puhuu. Kuvituskuva.

Naistaiteilijat esiin Womartsin avulla

Yhteistyö sisältää taiteilijoiden näkyvyyttä ja heidän taiteensa levittämistä lisääviä toimenpiteitä, uuden tiedon sekä uusien tasa-arvotyössä tarvittavien työkalujen ja toimenpiteiden luomista, sekä monialaisten, luovan alan yrittäjyyttä ja työllistymistä lisäävien toimenpiteiden ja niitä tukevien tapahtumien järjestämistä. Hankkeessa toteutetaan  kolme residenssikokonaisuutta, konferensseja, verkkoalusta ja järjestetään täydennyskoulutustoimintaa.

Hankkeen tavoitteet:

  • tukea Euroopan kulttuurin ja luovien alojen kansanvälistä yhteistyötä sekä tarjota etenkin kulttuurin ja luovien alojen naisammattilaisille tukea omien urien kansainvälistämiseen uutta teknologiaa hyödyntäen
  • edistää teosten ja taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta uusien yleisöjen saavuttamiseksi
  • tukea kansainvälisten käytäntöjen kehitystä, innovaatioita, yleisötyötä ja uusia liiketoimintamalleja.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.09.2017-31.08.2021

EU-tuki: 1 556 809 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.womarts.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Auditorio de Galicia Espanjasta.

Hankkeen partnereita ovat Umetnostna Galerija Maribor Sloveniasta, Hay festival of Literature and Arts Limited Iso-Britanniasta, Akademija Primijenjenih Umjetnosti Sveucilista U Rijeci Kroatiasta, Grand Angouleme Ranskasta, Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir Ranskasta, Limerick Institute of Technology Irlannista, Fundacion Municipal de Cultura de Aviles Espanjasta, Viesoji Istaiga Vilniaus Rotuse Liettuasta ja Women in Film & Television Finland Suomesta.