Centriphery yhdistää taiteellista tutkimusta, aluekehitystä sekä taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä. Yhteistyössä on mukana eurooppalaisia taiteilijoita ja kulttuuriorganisaatiota sekä asukkaita ja paikallisalueiden tuntijoita.
Kuva Centriphery -festivaalista Itävallasta

Taidetta paikallisista myyteistä ja tarinoista

Jokainen syrjäseutu on oma keskuksensa. Centriphery -hanke tulee antamaan niin kutsutun ”periferian” asukkaille äänen paikallisten myyttien tutkimiseen ja muuttamiseen. Ääni voimaannuttaa osallistumaan ja uudelleenluomaan paikallisidentiteettejä ja eurooppalaisia narratiiveja.  Centriphery on monikerroksinen, poikkitieteellinen, inklusiivinen ja saavutettava.

Hankkeessa kehitetään ja luodaan myyteistä ja tarinoista taidetta eri muodoissa. Tässä otetaan huomioon kunkin alueen asukkaat ja heidän osallistumisensa. Kukin partneri nimeää hankkeeseen kaksi taiteilijaa, jotka muodostavat taiteellisia ryhmiä muiden partnereiden kanssa. Uudet taidesisällöt luodaan yhteistuotantoina taiteilijaresidenssejä hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Kehittää erimuotoisia taidesisältöjä, joihin sisällytetään poikkitieteellisiä ja avoimen yhteisöllisiä lähestymistapoja.
  • Yhdistää taiteellinen tutkimus, aluekehitys ja kulttuurin soveltaminen. Yhteistyössä ovat mukana eurooppalaiset taiteilijat, paikalliset asukkaat ja paikallisalueiden tuntijat.
  • Kytkeä kansainväliset ammattitaiteilijat ja paikalliset taiteilijat intensiiviseen vuoropuheluun.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.11.2018 – 31.03.2022

EU-tuki: 1 066 145 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.centriphery.eu/

Hanketta koordinoi Kulturverein Festival der Regionen Itävallasta.

Hankkeessa partnereina toimivat Kultura Nova Alankomaista, Dansehallerne Tanskasta, European Capital of Culture Rijeka 2020 Kroatiasta, Asociatia Prin Banat Romaniasta, La Manufacture Ranskasta, Anda/Fala Portugalista, Fondatsiya za Nova Kultura Bulgariasta ja Espoon Kaupunginteatteri Suomesta.