Seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaation yhteishankkeen yhtenä innoittajana on WHO:n vuonna 2019 julkaisema raportti taiteen merkityksestä monimutkaisten terveyshaasteiden ratkaisussa. Tavoitteena on vastata keskeisiin eurooppalaisiin haasteisiin yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa kehittämällä uusia taiteellisten interventioiden menetelmiä sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.
Nainen, jolla on pinkki peruukki ja pellenenä.

Taidetta terveydenhuoltoon hyvinvointia ja osallisuutta lisäämään 

ClowNexus -hanke kehittää käytännön työmuotoja ja tarkastelee, miten luovilla menetelmillä voidaan tuottaa hyvinvointia sosiaali- ja terveyssektorilla. Hankkeella edistetään erityisesti dementiaa sairastavien ikäihmisten ja autismin kirjoon kuuluvien lasten usein heikompia mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin. Kohderyhmien läheiset ja hoitohenkilökunta ovat harkitusti mukana, sillä valituille kohderyhmille vuorovaikutteisuus voi olla haastavaa.

Työmuotoja kehitetään ja testataan käytännössä kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisissä taidelaboratorioissa kerätään hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään yhteistyössä alan parhaita eurooppalaisia asiantuntijoita ja hoitotyön ammattilaisia. Suomen Sairaalaklovnit ry. on vuodesta 2002 toiminut, nykyään valtakunnallinen organisaatio, joka hankkeen myötä laajentaa kohderyhmiään ja yhteistyökumppanuuksiaan.

Hankeen tavoitteet:

  • kehittää vuorovaikutteiseen klovneriaan perustuvia työmenetelmiä kerryttämällä ja jakamalla osaamista eri maista tulevien taiteilijoiden kesken
  • kerätä ja levittää tietoa sekä osallistua ja tuoda näkökulmia EU-tason keskusteluun taiteen vaikutuksista terveyteen ja luoda konkreettisia työmuotoja sen edistämiseksi
  • tarjota uusia taiteellisia sekä työllistymismahdollisuuksia taiteilijoille.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 2.11.2020 - 31.10.2023
EU-tuki: 1 190 495 euroa 
Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke
Hankkeen verkkosivut: https://clownexus.eu/
Hanketta koordinoi RED NOSES Clowndoctors International Itävallasta.
Hankepartnereina ovat RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai Latviasta, CRVENI NOSOVI klaunovidoktori Kroatiasta, Pallapupas Espanjasta, Piros Orr Bohócdoktorok Unkarista, ROTE NASEN Clowndoctors Itävallasta, Sairaalaklovnit Suomesta ja CliniClowns Alankomaista.
EU:n lippu, Luova Eurooppa