Creative Lenses pyrkii vastaamaan kysymykseen: Miten voittoa tavoittelemattomat kulttuuriorganisaatiot voisivat tulla taloudellisesti vakaammiksi ilman, että ne joutuvat tinkimään toiminnan taiteellisesta tasosta, missiostaan ja arvoistaan? Päätavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla uusia liiketoiminta- ja johtamismalleja, joita taide- ja kulttuurialan toimijat koko Euroopassa voivat hyödyntää.
Creative Lenses -hanke. Final Conference -tapahtuma. Vain Luova Eurooppa -ohjelman käyttöön.

Vahvemmilla taide- ja kulttuurialan organisaatioilla kohti suurempaa sosiaalista vaikututtavuutta

Creative Lenses on 13 kulttuurikeskuksen, yliopiston, kaupungin viraston, verkoston ja kulttuurilaitoksen yhteistyössä toteuttama hanke. Neljän vuoden aikana projektipartnerit tutkivat, kehittävät ja testaavat uusia liiketoiminnan ja johtamisen malleja, joita taide- ja kulttuurialan toimijat koko Euroopassa voivat hyödyntää. Creative Lenses -hankkeen visio tiivistyy sen sloganiin: ”Vahvemmilla taide- ja kulttuurialan organisaatioilla kohti suurempaa sosiaalista vaikututtavuutta.”

Hanke sisältää 21 työpajaa, kaksi konferenssia, kahdeksan Forum-verkostoitumistilaisuutta, kirjan julkaisemisen, liiketoimintamallien kehittämisen työkalupakin, digitaalisen vertailuanalyysityökalun sekä uutta tutkimusta alan erityistarpeista ja niiden tukemisesta. Kymmenen kuukautta kestävässä Catalyst-ohjelmassa yhdeksän projektipartneria kehittää olemassa olevia liiketoimintamallejaan heille nimetyn mentorin kanssa. Lisäksi järjestetään konferenssi, jossa esitellään ja jaetaan saatuja tuloksia.

Creative Lenses -hankkeen tuloksina syntyy tietotaitoa, työkaluja sekä tukimekanismeja, joita Euroopan taide- ja kulttuuriala tarvitsee vahvistaakseen liiketoimintaosaamistaan sekä löytääkseen taloudellisesti kestäviä toimintamalleja. Näin eri toimijat kykenevät menestyksekkäämmin toteuttamaan tavoitteitaan ja luomaan lisäarvoa yleisöilleen ja asiakkailleen.

Hankkeen tavoitteet:

  • parantaa taide- ja kulttuurialojen taloudellista kestävyyttä ja sopeutumiskykyä
  • muuttaa sitä, miten tuottajat, johtajat ja päättäjät ymmärtävät ja lähestyvät talouden malleja taide- ja kulttuurisektorilla
  • tutkia ja kehittää liiketalouden toimintamalleja taide- ja kulttuuriorganisaatioissa.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.06.2015 – 30.05.2019

EU-tuki: 1 964 950 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://creativelenses.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Kiinteistö Oy Kaapelitalo Suomesta.

Hankkeen partnereita ovat University of Arts London Iso-Britanniasta, ODC Theatre Company Kreikasta, Associazione Culturale Sud-Est Italiasta, Truc spherique Slovakiasta, Olivearte Iso-Britanniasta, University of Basilicata Italiasta, P60 Alankomaista, Lundin kaupunki Ruotsista, Village Underground Iso-Britanniasta, Trans Europe Halles (TEH) Ruotsista, Informal European Theatre Meeting (IETM) Belgiasta ja Creative Industry Kosice Slovakiasta.