Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset yhteistyöhankkeet 2023

Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
17.11.2022 – 9.3.2023 klo 18:00
Hakulomake

HUOM. Hakuaikaa jatkettu, hakuaika päättyy 9.3.2023 (aiemmin 23.2.2023).
 

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien alojen organisaatioiden välisiä yhteistyöhankkeita. Hankkeissa voit toteuttaa uusia sisältöjä ja toimintamalleja, verkostoitua ja oppia uutta yhdessä muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Vuoden 2023 haussa on jaossa yhteensä 60 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan noin 130 hanketta.

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeissa voi olla mukana toimijoita myös muilta sektoreilta (esim. koulutus- tai teknologiapartnerit). Hankkeen toiminnan pitää kuitenkin aina kohdistua kulttuuri- ja luoville aloille.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään 3, 5 tai 10 Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata.

Haku päättyy 9.3.2023 klo 18 Suomen aikaa. Tulokset julkaistaan heinäkuussa 2023 ja avustussopimukset allekirjoitetaan elo- ja lokakuun 2023 välillä.

Hankkeiden kesto on korkeintaan 4 vuotta.

Rahoitusta voi hakea kolmessa eri kokoluokassa:

  • COOP1: Pienet hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 200 000 euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 80% kokonaisbudjetista.
  • COOP2: Keskikokoiset hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 5 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 1 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 70% kokonaisbudjetista.
  • COOP3: Suuret hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 10 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 2 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 60% kokonaisbudjetista.

Lisäksi osa hakukierroksen budjetista varataan kulttuuriperinnön, musiikin, kirja- ja kustannusalan, arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun tai kestävän kulttuurimatkailun omiin alakohtaisiin tavoitteisiin liittyviin hankkeisiin.

Hankkeet voivat liittyä jompaan kumpaan tavoitteeseen

  1. Sisältöjen luominen
  2. Innovaatiot

Näiden tavoitteiden lisäksi hankkeet on liitettävä yhteen tai korkeintaan kahteen ohjelman painopisteeseen:

  1. Yleisötyö
  2. Sosiaalinen inkluusio
  3. Kestävä kehitys
  4. Uusi teknologia
  5. Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen

Kulttuuriperinnön, musiikin, kirja- ja kustannusalan, arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun tai kestävän kulttuurimatkailun alakohtaiset hankkeet voivat valita joko 1-2 yllä olevista viidestä painopisteestä tai valita kullekin alalle erikseen määritellyistä painopisteistä sopivimman.

Kaikkien hankkeiden tulee lisäksi ottaa toiminnassaan huomioon EU:n yhteiset teemat, joita ovat inkluusio, monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo sekä ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta ja neuvoja rahoituksen hakemiseen saat meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.