Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt 2023

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
17.11.2022 – 9.3.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

OBS. Ansökningstiden har förlängts, ansökningstiden slutar 9.3.2023 (tidigare 23.2.2023).


EU-programmet Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom kultursektorn och de kreativa branscherna. I projekten kan du genomföra nya innehåll och verksamhetsmodeller, nätverka och lära dig nytt tillsammans med andra europeiska aktörer.

Årets 2022 budget är 60 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras.

 

Organisationer inom kultur och kreativa branscher i programmets deltagarländer kan ansöka finansiering i samarbete med europeiska partners. Också partners från andra brancher kan delta (t.ex. organisationer aktiva i utblidning eller teknologi).  Projektverksamheten måste dock alltid fokusera på de kulturella och kreativa sektorerna.

Partnerskapet behöver bestå av organisationer från minst tre, fem eller tio olika länder som deltar i Kreativa Europa (delprogrammet Kultur).

Ansökningstiden slutar 9.3.2023 klockan 18 Finsk tid. Resultaten publiceras i juli och bidragsavtal kommer att undertecknas i augusti-oktober 2022.

Projekten kan pågå i högst 4 år.

Du kan ansöka bidrag för tre olika typer av projekt:

  • COOP1: små samarbetsprojekt: Minst 3 organisationer från 3 länder delta, EU-stödet högst 80 % och 200 000 euro.
  • COOP2: medelstora samarbetsprojekt: Minst 5 organisationer från 5 länder deltar, EU-stödet högst 70 % och 1 milj. euro.
  • COOP3: stora samarbetsprojekt: Minst 10 organisationer från 10 länder deltar, EU-stödet högst 60 % och 2 milj. euro.

En del  av budgeten för samarbetsprojekt styrs till projekt som implementerar sektorspecikika prioriteringar inom kulturarv, musik, boksentorn, arkitektur, mode och design eller hållbar kulturturism.

Projekten måste anknyta till ett av följande mål:

  1. Att skapa innehåll
  2. Innovationer

Utöver dessa mål hänför sig projekten till ett eller högst två av programmets prioriteringar:

  • Publikarbete:
  • Social inklusion
  • Miljö
  • Ny teknologi
  • Stärkande av den internationella beredskapen

Projekten inom kulturarv, musik, boksentorn, arkitektur, mode och design och hållbar kulturturism kan välja antingen ovannämnda eller särsklida sektorspecifika prioriteringar.

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.