Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset yhteistyöhankkeet 2024

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
19.10.2023 – 23.1.2024 klo 18:00
Hakulomake

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisten kulttuurialan ja luovien alojen organisaatioiden välisiä yhteistyöhankkeita. Hankkeissa voit toteuttaa uusia sisältöjä ja toimintamalleja, verkostoitua ja oppia uutta yhdessä muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2024 on jaossa yhteensä 59,7 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan noin 130 hanketta.

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeissa voi olla mukana toimijoita myös muilta sektoreilta (esim. koulutus- tai teknologiapartnerit). Hankkeen toiminnan pitää kuitenkin aina kohdistua kulttuuri- ja luoville aloille.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään 3 tai 5 Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata.

Haku päättyy 23.1.2024 klo 18 Suomen aikaa. Tulokset julkaistaan heinäkuussa 2024 ja avustussopimukset allekirjoitetaan arviolta lokakuussa 2024. Hankkeiden kesto on korkeintaan 4 vuotta.

Rahoitusta voi hakea kahdessa eri kokoluokassa:

  • COOP1: Pienet hankkeet (small-scale), joissa on mukana toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 200 000 euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaisbudjetista.
  • COOP2: Keskikokoiset hankkeet (medium-scale), joissa on mukana toimijoita vähintään 5 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 1 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 70% hankkeen kokonaisbudjetista.

Isoille yhteistyöhankkeille (COOP3) on mahdollista hakea rahoitusta seuraavan kerran vuoden 2025 hakukierroksella.

Hankkeet voivat liittyä jompaan kumpaan tavoitteeseen

  1. Sisältöjen luominen
  2. Innovaatiot

Näiden tavoitteiden lisäksi hankkeet on liitettävä yhteen tai korkeintaan kahteen ohjelman painopisteeseen:

  1. Yleisötyö
  2. Sosiaalinen inkluusio
  3. Kestävä kehitys
  4. Uusi teknologia
  5. Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen

Vuoden 2024 haussa vuosittaisena painopisteenä on näiden lisäksi Ukrainan kulttuurin ja luovien alojen tukeminen.

Kaikkien hankkeiden tulee lisäksi ottaa toiminnassaan huomioon EU:n yhteiset teemat, joita ovat inkluusio, monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo sekä ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta.

Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.