Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt 2024

Kulturväsendet Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
19.10.2023 – 23.1.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom kultursektorn och de kreativa branscherna. I projekten kan du genomföra nya innehåll och verksamhetsmodeller, nätverka och lära dig nytt tillsammans med andra europeiska aktörer.

Årets 2024 budget är 59,7 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras.

Organisationer inom kultur och kreativa branscher i programmets deltagarländer kan ansöka finansiering i samarbete med europeiska partners. Också partners från andra brancher kan delta (t.ex. organisationer aktiva i utblidning eller teknologi).  Projektverksamheten måste dock alltid fokusera på de kulturella och kreativa sektorerna.
 

Partnerskapet behöver bestå av organisationer från minst tre eller fem olika länder som deltar i Kreativa Europa (delprogrammet Kultur).

Ansökningstiden slutar 23.1.2024 klockan 18 Finsk tid. Resultaten publiceras i juli och bidragsavtal kommer att undertecknas i augusti-oktober 2024.

Projekten kan pågå i högst 4 år.

Du kan ansöka bidrag för två olika typer av projekt:

  • COOP1: små samarbetsprojekt (small-scale): Minst 3 organisationer från 3 länder delta, EU-stödet högst 80 % och 200 000 euro.
  • COOP2: medelstora samarbetsprojekt (medium-scale): Minst 5 organisationer från 5 länder deltar, EU-stödet högst 70 % och 1 milj. euro.

Stöd för stora samarbetsprojekt (COOP3) kan sökas nästa gång i 2025.

Projekten måste anknyta till ett av följande mål:

  1. Att skapa innehåll
  2. Innovationer

Utöver dessa mål hänför sig projekten till ett eller högst två av programmets prioriteringar:

  • Publikarbete
  • Social inklusion
  • Miljö
  • Ny teknologi
  • Stärkande av den internationella beredskapen

I årets 2024 ånsökningsomgång finnd det också ett årligt fokus på att stödja ukrainsk kulturella och kreativa sektorer.

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  

Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Medfinansieras av Europeiska unionen -logo