Future DiverCities on innovaatioiden ja uusien luovien toimintatapojen hautomo, jossa luodaan taidetta moniäänisessä ja -kulttuurisessa kaupunkitilassa. Tavoitteena on kehittää uusia, digitaalisia ratkaisuja taiteen levitykseen. Hanke kurottaa kohti uutta pohtien myös taiteellisen työskentelyn ja siitä saatavan toimeentulon tulevaisuutta.
Future DiverCities -hanke. Kuvassa Maija Mustonen Kaaos Companyn Pond -esityksestä. Ihmisiä uima-altaan reunoilla.

Esitys-, media- ja kaupunkitaiteella haetaan myös sosiaalisia vaikutuksia

Digitaalisuuden kautta tavoitetaan uusia yleisöjä ja vielä muotoutumaisillaan olevia ekosysteemejä. Yksi hankkeen haasteista onkin pohtia, miten hetkellinen taide voi toteutua digitaalisesti tai mitä digitaalisia ulottuvuuksia sillä voisi tulevaisuudessa olla, mikä lisäisi sen saavutettavuutta, kasvattaisi yleisöjä ja toisi tulovirtoja myös taiteilijalle.

Future DiverCities toteuttaa kokeellisia Lab-taiteilijalaboratorioita, konferensseja, julkisia esityksiä, yleisöä osallistavia tapahtumia ja hankekumppanien sekä näiden sidosryhmien välisiä ajatushautomoita. Taiteellisten sisältöjen painotus on esitys-, kaupunki- ja digitaalisessa taiteessa sekä musiikissa, ja taiteellisella toiminnalla haetaan myös sosiaalisia vaikutuksia.

Hankkeen tavoitteena on:

  • luoda digitaalinen yhteistyöalusta kokeilevan taiteen kehittämiseksi ja uusi taloudellinen malli taidetoimijoille.
  • rakentaa uusia yleisöjä ympäri maailmaa, osallistaen heidät sekä taiteen kuluttajina että taideteosten osatekijöinä
  • lisätä taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten liikkuvuutta sekä heidän ammattiuriensa kansainvälistymistä.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.06.2016 – 31.12.2020

EU-tuki: 1 999 648 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://futuredivercities.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Suomesta.

Hankkeen partnereita ovat Liepaja City Council Latviasta, BEK Norjasta, Seconde Nature Ranskasta, Kontejner Kroatiasta, Public Art Lab Saksasta, 1D LAB Ranskasta, Fundació Privada Pel Foment de la Societat del Coneixement Espanjasta ja ANTI – Contemporary Art Festival ry. Suomesta.