Tältä sivulta löydät tietoa oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksista toiselle asteella ja mitä asioita koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden, opettajien ja opinto-ohjaajien tulee huomioida työssään.