På den här sidan hittar du information om hur den utvidgade läroplikten inverkar på utbildning på andra stadiet och vilka faktorer utbildningsanordnarna, rektorerna, lärarna och studiehandledarna behöver ta i beaktande i sitt arbete.