Uutinen

Mallisitoumuspohjat opiskelijoiden tietoteknisten laitteiden käyttöön toisella asteella nyt saatavilla

Koulutus ja tutkinnot Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Digitaalisuus Opetussuunnitelma
Opetushallitus on laatinut lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tueksi mallisitoumuspohjat tietoteknisten laitteiden lainaamiseen oppilaalle. Pohjat, jotka löytyvät tämän uutisen lopusta, voi ladata palvelustamme ja muokata paikalliseen tilanteeseen sopiviksi. Lisätietoa sekä perusopetuksen mallipohjat saat uutisen lopusta löytyvän linkin takaa avautuvalta sivulta.
Opiskelua tietokoneen äärellä

Sitoumuspohjaa voi käyttää tilanteessa, jossa tietotekninen laite annetaan lainaksi opiskelijan käyttöön opiskelutarkoituksiin. Samalla perusopetuksen kotiin annettavien laitteiden mallipohja on päivitetty. Korona-aikaan tarkoitetun perusopetuslain 20 a §:n mukaiset mallipohjat löydät koronasivultamme Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 alkaen.

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet ovat oppivelvollisuuslain 17 §:n mukaan oppivelvolliselle opiskelijalle maksuttomia. Oppivelvollisuusuudistuksen kustannuslaskelmissa on arvioitu, että opetukseen osallistumiseksi jokaiselle opiskelijalle tulisi antaa tietokone käyttöön opintojen ajaksi. Lähtökohtaisesti opiskelijat voivat hyödyntää jo käytössään olevia nettiyhteyksiä. Jos opiskelijalla ei ole käytössään nettiyhteyttä ja opetukseen osallistuminen sitä edellyttää, tulee koulutuksen järjestäjän tarjota myös nettiyhteys.