Emme enää päivitä sivun sisältöä, sillä uudistus on toteutunut. Lisätietoa oppivelvollisista sekä oppivelvollisten toiminnasta löydät Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta. Ajankohtaiset tiedot oppivelvollisista löydät Kasvatus, koulutus ja tutkinnot -sivuiltamme. (Päivitetty 28.9.2022)

Oppivelvollisuuden laajentuessa: 

  • Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. 
  • Jokaisella perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakea toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. 
  • Perusopetuksen järjestäjä ohjaa opiskelijaa hakeutumisessa ja valvoo, että opiskelija aloittaa opintonsa. 
  • Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuus voi päättyä jo aiemmin, jos opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. 
  • Ensimmäisen tutkinnon suorittamisesta tulee oppivelvollisille maksutonta. Maksuton koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 
  • Lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä kansanopistot ohjaavat ja seuraavat opiskelijan etenemistä opinnoissa.

Oppivelvollisuuteen liittyviä uudistuksia:  

  • Opinto-ohjausta vahvistetaan perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. 
  • Käyttöön otetaan uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), johon yhdistetään perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukioon valmentava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).  
  • Kansanopistojen pitkistä linjoista tulee yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta.  
  • Yhteishakua uudistetaan.