Reimari-kehittämisverkosto vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Sivulta saat lisätietoa Reimarin toiminnasta.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Varhaiskasvatuksella onkin keskeinen rooli lapsen ja perheen kotouttamisessa sekä osallisuuden lisäämisessä yhteiskuntaan. Maahanmuuton yleistyessä maahanmuuttajataustaiset perheet ja lapset pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa.