Valtakunnallinen Reimari-kehittämisverkosto vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaista kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä kielitietoista kasvatusta ja opetusta varhaiskasvatuksessa. Tältä sivulta saat lisätietoa Reimarin toiminnasta.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Varhaiskasvatuksella on keskeinen rooli lapsen ja perheen kotouttamisessa sekä esimerkiksi kielitaidon edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa. Maahanmuuton yleistyessä on vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen entistä ajankohtaisempaa.