Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä ei ole enää voimassa aikaisempien lukuvuosien väliaikaisia säännöksiä tai suosituksia.

Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Päivitetty 29.7.2022

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022 koronavirustilanteen vuoksi säädetyt ja voimassa olleet väliaikaiset lainsäädännölliset muutokset eivät ole enää voimassa:

  • Perusopetuslain 20 a §:n voimassa olo päättyy 31.7.2022. Perusopetus järjestetään siis lähiopetuksena, eikä siirtyminen sen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eli etäopetukseen ole enää 1.8. 2022 alkaen mahdollista.
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n 3 momentin voimassa olo päättyy 31.7.2022. Ammatillisen koulutuksen näytöissä palataan normaaliin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n mukaiseen menettelyyn.  
  • Vapaan sivistystyön kansanopistojen etäopetuksen järjestämistä koskevan väliaikaisen asetuksen voimassa olo päättyy 31.8.2022.
  • Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c §:n soveltaminen päättyy 30.6.2022 varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Pykälässä oli säädetty velvollisuudeksi järjestää käsienpesumahdollisuus ja riittävä väljyys. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lausuntokierroksella olevan hallituksen esityksen mukaan uudet väliaikaiset pykälät olisivat voimassa 31.12.2022 saakka. Mahdollisesta hallituksen esityksestä ja voimaan tulevasta laista kerrotaan erikseen heti, kun ne on tehty.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL antoivat 1.3.2022 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten terveysturvallisuutta koskevat suositukset, joissa huomioitiin silloiset tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin toimiin koronarajoituksia purettaessa. Suosituksen voimassaolo päättyi 30.6.2022. OKM ja THL antoivat 30.8.2021 taiteen perusopetusta koskevat suositukset lasten ja nuorten terveysturvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen. Tämänkin suosituksen voimassaolo päättyi 30.6.2022. Vastaavia suosituksia koronavirustilanteeseen ei tässä vaiheessa anneta varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle, lukiokoulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, vapaalle sivistystyölle ja taiteen perusopetukselle.  

Valtioneuvosto ja THL seuraavat koronatilannetta ja tilanteen niin vaatiessa valmistelevat lainsäädäntöä ja suosituksia.