Opetushallitus toimii ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisena koordinaatiopisteenä ja kehittää laadunhallintaa yhteistyössä eurooppalaisen EQAVET-laatuverkoston ja kansallisten koordinaatiopisteiden kanssa. Tälle sivulle on koottu tietoa ja materiaaleja aiemmista laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekteista vuosilta 2016–2021.